Ely huolehtii yleisestä edusta

Laukaan ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen kaipasi (Ksml 1.2.) ympäristölupamenettelyjen sujuvoittamista. Lappalainen kirjoittaa, että ainakin kunnan lupamenettelyssä menettelyjä voidaan jo nyt sujuvoittaa omilla ratkaisuilla, ilman lakimuutoksia. Hän kritisoi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) toimintaa ja esittää ely-keskuksen mutkistavan ympäristö- ja maa-aineslupamenettelyjä tavalla, jota on kunnan ja luvanhakijoiden kannalta vaikea käsittää.

Toiminnanharjoittaja hakee lupaa maa-ainesten ottoon kunnasta. Kunnan tulee pyytää lausunto ely-keskukselta mm. silloin, kun maa-aineslain mukaan ko. alueella on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta tai alueella on merkitystä vesiensuojelun kannalta.

Säädösten määrittelemän asian käsittelyä voi viranomainen sujuvoittaa omilla ratkaisuilla vain niiltä osin kuin kyseistä asiaa koskevat säädökset sen mahdollistavat. Luvanhakijan sekä muiden asianosaisten (mm. alueen asukkaiden) oikeusturva ja tasa-arvoinen kohtelu on käsiteltävässä asiassa yksi puoli ja toiminnan vaikutusten arviointi muihin alueella oleviin toimintoihin sekä ympäristöön toinen puoli. Ely-keskuksen tavoitteena on ottaa huomioon molemmat.

Lappalainen kummastelee sitä, että ely-keskus edellyttää pohjavesialueilla tapahtuville toiminnoille kunnan myöntämän luvan lisäksi myös aluehallintoviraston (avi) myöntämää vesitalouslupaa ja näin ”kaksinkertaista eri viranomaisen lupamenettelyä”. Keski-Suomen ely-keskuksen käsityksen mukaan on perusteltua edellyttää vesitalouslupaa avilta, kun maa-ainesluvan sallima toiminto saattaa uhata yhteiskunnallisesti merkittävää toimintoa kuten kunnallista vedenhankintaa.

Maa-aineslain mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Lisäksi ympäristönsuojelulaissa on ehdoton pohjaveden pilaamiskielto. Paras keino suojella arvokasta pohjavettämme pilaantumiselta on haittojen ennaltaehkäisy lakisääteisten lupamenettelyiden kautta.

Lappalainen epäilee kirjoituksessaan, että ely-keskus valittaa kunnan ratkaisuista tavan takaa hallinto-oikeuteen saadakseen ennakkoratkaisuista ohjenuoraa toiminnalleen. Tämä ei ole tarpeellista, sillä ely-keskukset saavat ohjausta säädösten soveltamiseen ministeriöiltä. Oikeuskäsittely on työläs paitsi kunnalle ja toiminnanharjoittajalle niin myös ely-keskukselle eikä siihen ryhdytä kevein perustein.

Säädösten ymmärrettävyyden ja sovellettavuuden parantaminen on aina tervetullut ehdotus sekä kansalaisten että viranomaisten kannalta. Ympäristöhallinnossa on parhaillaan meneillään mittava säädösremontti, johon sisältyy myös lupamenettelyiden keventäminen ja sujuvoittaminen.

Elina Linnove

ympäristölakimies

Hannele Yli-Kauppila

ympäristönsuojelupäällikkö

Keski-Suomen ely-keskus

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Uusimmat

Mielipidekirjoitus

Lyhyet

Kansanedustaja Anne Kalmarin kolumni: Talous on hyvinvointimme kivijalka

Vastoin yleistä mielipidettä

Sodille on vanhoja ja myös uusia syitä

Lyhyet

Lämmin kiitos kaikille varhaiskasvattajille

Julkiset palvelut tärkeitä

Kansanedustaja Kotiahon harhainen identiteettipolitiikka

Puolustan oikeutta – ja lakien mukaan

Vaihtoehtoja tarvitaan

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.