Entä se turvallisuus?

Suomen hallitus antaa ymmärtää, että maamme turvallisuustilanne on kunnossa, että Suomen tulisi olla Euroopan turvallisin maa ja että turvallisuus on tärkeä osa yhteiskuntamme hyvinvointia. Viimeaikaiset vakavat väkivaltarikokset, terrorismikytkökset ja muut rikostapahtumat puhuvat aivan toista. Enää ei voida puhua vain yksittäistapauksista.

Hallituksen sinisilmäisen toiminnan kautta poliisille laissa säädettyjen tehtävien suorittaminen on käynyt vaikeaksi. Poliisin hallintorakenneuudistukseen kuuluva liikkuvan poliisin lakkauttaminen ja poliisin arjen resurssipula näkyvät varsinkin maaseudulla sekä suurten kaupunkien ulkopuolella tieliikenteen valvonnan huolestuttavana vähenemisenä.

Käytännössä valvontaa ei pystytä toteuttamaan nykyisillä resursseilla, ja kiinnijäämisriskin puuttuminen johtaa mitä todennäköisemmin liikenneturvallisuuden romahtamiseen.

Poliisin määrärahakehitys on johtanut poliisin resurssien vähenemiseen, vaikka Suomessa poliisien määrä suhteessa väkilukuun on muutenkin maailman pienimpiä. Suomessa on outo poliittinen kulttuuri tämän suhteen. Poliisin riittämättömien resurssien vuoksi myös erilaiset lupahallintoon liittyvät ja muutkin tehtävät vaarantuvat.

Päivittäisten omaisuus-, väkivalta- ja huumerikosten tutkinta on käytännössä muuttunut tutkinnasta rikosten kirjaamiseksi. Erilaiset poliisitoimen painotukset, kuten viime vuosien panostus talousrikostutkintaan, käytännössä vievät resursseja muusta rikostutkinnasta.

Poliisin esitutkintavoimavarojen välitön vahva lisäys onkin olennainen edellytys esimerkiksi harmaan talouden torjunnassa. Yleisemmin tämä on edellytys sille, että syyteharkintaan päätyvät jutut eivät raukeaisi esitutkinnan puutteisiin tai jopa virheisiin.

Vähentyneet resurssit ovat vieneet pois poliisipartioita kentältä, poliisin näkyvyys rajoittuu yhä enemmän vain hälytystehtävältä toiselle ajamiseen. Voidaanko nykyjään edes puhua ennaltaehkäisevästä toiminnasta?

Hallituksen ajaman hätäkeskusuudistuksen vaikutukset ovat olleet haitallisia. Ennen Suomessa oli 15 hätäkeskusta, nyt uudistuksen jälkeen niitä on enää viisi.

Palvelutaso sektorilla on laskenut huomattavasti, ja mm. paikallistuntemus on monin paikoin hävinnyt hätäkeskuksista kokonaan, mikä tuo haastavia tilanteita päivystäjille.

Uudistus, jonka piti tuoda parannuksia järjestelmään, onkin heikentänyt sitä. Ennen uudistusta hätäkeskuksilla oli tarkat tiedot onnettomuuskohteesta, mutta nyt näin ei ole – pelastuslaitoksen tulee tarkistaa paikannustiedot itse. Tämä hidastaa avun perille pääsemistä ja voi pahimmillaan maksaa ihmishenkiä.

Maamme yleiseen turvallisuustilanteeseen vaikuttaa heikentävästi myös kansainvälinen tilanne haasteineen. Se näkyy suojelupoliisin tehtäväkentässä.

Suomestakin oli lähtenyt fanaattisia islamisteja Lähi-idän kriisipesäkkeisiin. Nyt kun Suomi ottaa heitä kaikista varoituksista huolimatta takaisin tänne asumaan, on syytä kysyä terveen järjen perään. Tämä jos mikä vaarantaa kansalaisten turvallisuutta. Supon toimintaan ja voimavaroihin pitää panostaa nykyistä enemmän, jotta se pystyy vastaamaan kaikkiin tulevaisuuden haasteisiin.

Turvallisuuden osalta poliittiset linjaukset ovat menneet metsään. Niistä on todellisuus kaukana.

Hallitukselta puuttuu yhteiskunnan ohjaamisessa tarvittava ymmärrys, ja sen poliittinen sitoutuminen ja tuki poliisin toiminnan turvaamiseksi on heikkoa. Kansalaisten luottamus arjen turvallisuuteen ja toimivuuteen mureneekin entisestään. Turvallisuus on perusoikeus, ei jokin vähemmän tärkeä ”haittakulu”.

Tapani Mäki

kaupunginhallituksen jäsen

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Jyväskylä

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.