Evoluutio on tiedettä ja sitä tulee opettaa sen mukaisesti

Keskustelussa evoluution opettamisesta koulussa Mikko Tuulirannalle (Ksml 7.9.) on suorastaan pakko vastata, sillä evoluution opettaminen hänen esittämällään tavalla vesittää koko evoluutioteorian idean.

Evoluutiotutkimus on tiedettä ja yksi tieteen peruskriteereistä on, että sitä täytyy tutkia objektiivisesti. Jos evoluutiota tutkittaisiin ja tulkittaisiin erilaisten suodattimien läpi sen mukaan millaisen elämänkatsomuksen asianomainen omaa, evoluutio olisi erilaista kristityn, islamistin ja ateistin näkökulmasta ja kyseessä olisi mielipide eikä tiede. Evoluutioteoriasta ei voi kerätä vain palasia, jotka sopivat omaan maailmankuvaan.

Lajien ja populaatioiden evoluutioon vaikuttaa useita tekijöitä, eikä vain sattuma niin kuin Tuuliranta esittää. Mutaatiot ja muuttovirta tuovat populaatioon uutta geneettistä muuntelua, sattuma saa aikaan erilaisten geenimuotojen harvinaistumista tai yleistymistä ja valinta suosii parhaita genotyyppejä niin että ne pystyvät yleistymään populaatiossa.

Sattuman vaikutus on suuri pienissä populaatioissa, mikä heikentää tällaisten populaatioiden kykyä sopeutua ympäristöönsä (tämä on erittäin traagista uhanalaisten lajien kohdalla), kun taas valinta pääsee vaikuttamaan parhaiten suurissa populaatioissa, joissa satunnaiset geenien yleistymiset ja häviämiset ovat harvinaisempia.

On totta, että evoluutiota tapahtuu harvoin hyppäyksittäin (siitäkin on kyllä esimerkkejä) ja että se on yleensä hidasta. Tuulirannan väite, että genetiikan historia ei tunne positiivisia uutta ja hyödyllistä informaatiota synnyttäviä mutaatioita, ei sen sijaan pidä paikkaansa.

Tällaisista mutaatioista voidaan mainita esimerkkinä aikuisten ihmisten kyky sietää maitotuotteita (hajottaa laktoosia). Mutaatio, joka sai aikaan tämän valinnallisesti edullisen ominaisuuden, kehittyi 5000–12000 vuotta sitten Uralin alueella ja yleistyi meilläkin karjatalouden yleistyessä. Laktoosi-intoleranssia potevilla henkilöillä on siis geenin normaali muoto, kun taas me muut olemme ”mutantteja”.

Evoluutioteoria ei ole ”pyhä teoria”, joka pitäisi säilyttää muuttumattomana sukupolvesta toiseen. Päinvastoin, evoluution liittyviä tapahtumia selvitetään jatkuvasti sekä matemaattisten mallinnusten että luonnossa ja laboratoriossa tehtävien tutkimusten avulla ja teoriaa pyritään näin kehittämään eteenpäin.

Evoluutiossa on vielä paljon asioita joita nykytietämyksen avulla ei pystytä täysin ymmärtämään, mutta juuri se tekee siitä niin mielenkiintoisen.

Olen itse tutkinut evoluutiota jo lähes 40 vuoden ajan enkä voisi kuvitella kiehtovampaa tutkimusalaa. Odotan mielenkiinnolla, mitä tulevat vuosikymmenet tuovat mukanaan.

Evoluutioteorian opettaminen kouluissa oikein on ensiarvoisen tärkeää, jotta oppisimme ymmärtämään ympärillämme olevaa luontoa, esimerkiksi sitä, kuinka lajit pystyvät vastaamaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja kuinka hidasta uusien lajien syntyminen on verrattuna siihen nopeuteen, jolla lajeja kuolee nykyään sukupuuttoon.

Evoluutioteoriaa saa kyllä kritisoida – sehän on kehittynytkin valtavan kritiikin alla – mutta tämän kritiikin tulee perustua tosiasioihin.

Anneli Hoikkala

evoluutiogenetiikan professori

Jyväskylän yliopisto

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.