Jyväskylä valvoo yhdenvertaisesti omaa ja yksityistä palvelutuotantoa

Pääkirjoitustoimittaja Anita Kärjen Nimellä-kolumnissa 8.2. ”Hoivaostoissa kunnan roolit sekoittuvat” esiintyy epätarkkuuksia, joita on syytä tarkentaa.

Anita Kärjen kolumnissaan esiin nostama roolitus perustuu lakiin. Kaupungilla on kuntalain mukaan velvoite järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lain mukaan kunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse sekä hankkia niitä sopimukseen perustuen yksityisiltä palveluntuottajilta.

Jyväskylässä tehostettua palveluasumista ikäihmisille tuotetaan omana toimintana, ostopalvelusopimuksilla ja palvelusetelillä.

Oman toiminnan ja ostopalveluina hankitun palvelun laatua arvioidaan kaupungin toimesta kuukausittain.

Valvonta on lakisääteistä ja perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista.

Valvonnalla on keskeinen rooli hyvän hoidon ja laadukkaiden palveluiden varmistamisessa.

Valvontatiimi tekee säännöllistä tarkastustoimintaa sekä tarvittaessa ns. yllätyskäyntejä. Säännöllinen ja ennakoimaton valvonta koskee yhdenvertaisesti julkista ja yksityistä hoivapalvelua.

Valvontatiimi myös ohjaa ja neuvoo alueella tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja sekä tekee tiivistä yhteistyötä Aluehallintoviraston ja Valviran kanssa mahdollisiin epäkohtiin puuttumiseksi.

Jyväskylässä on neljä palveluasumisen ostopalvelusopimusten maksuluokkaa. Tällä hetkellä keskimääräinen vuorokausihinta on 95 euroa.

Hintataso perustuu siihen, miten paljon asiakas toimintakyvyn arvioinnin perusteella tarvitsee hoitoa.

Hintoja tarkistetaan asiakkaiden kuntoisuuden heikentyessä tai uusien asiakkaiden tullessa palveluiden piiriin.

Kaupungin rooli järjestäjänä ja tuottajana hankaloittaa suoraa kustannusvertailua yksityiseen palvelutuotantoon. Järjestämisvastuu aiheuttaa kaupungille kustannuksia.

Jyväskylän kaupungin omien hoivapalvelujen määrärahoihin sisältyvät muun muassa valvonnasta sekä asiakasmaksujen keräämisestä ja palveluntuottajakorvausten maksamisesta aiheutuvia niin sanottuja välillisiä kustannuksia.

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on erottaa järjestäminen ja tuotanto sekä luoda entistä yhdenvertaisempi ja vertailtavampi järjestelmä, jossa toimivat rinnakkain sekä yksityisen että julkinen palveluntuotanto.

Maksettava korvaus on sama maakunnan omalle palvelutuotannolle ja yksityiselle palvelutuotannolle.

Palveluiden tuottajan valinnassa tärkeimpänä kriteerinä on palvelun laatu.

Järjestäjä valvoo, että palvelut tuotetaan jatkuvasti vähintään sovitun laatuisena ja jos poikkeamia on, maakunta puuttuu niihin.

Vesa Voutilainen

laskentapäällikkö

Jyväskylän kaupunki

Maarit Raappana

vanhuspalveluiden palvelujohtaja

Jyväskylän kaupunki

Kati Kallimo

toimialajohtaja

maakuntavalmistelija

Keski-Suomi 2021 -projekti

Uusimmat

Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten hätään pitää vastata

Poliittiset intohimot ajoivat ammatillisen otteen ohitse

Jyväskylä on nostettava MAL-sopimusten piiriin

Lentämiselle pitää säätää isot verot

Koulut mukaan ilmastotyöhön

Lyhyet

Lyhyet

Maitoa ja lihaa ei tarvita

Huume- ongelma syvenee

Lyhyet

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.