Jyväskylän ei pidä luopua lukioista

Jyväskylän yhdistymissopimuksen mukaan "lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoitteena tulee olla ikäluokan huomioon ottava yhtenäiset koulutustarpeet huomioiva toisen asteen koulutusjärjestelmä". Nyt on pyrkimyksenä siirtää lukiokoulutus koulutuskuntayhtymään, ellei valtuuston pyytämässä selvitystyössä tule esiin olennaisia perusteita siitä poikkeamiseksi.

Valtuuston 16.3.2009 tekemän päätöksen mukaan tarkentavia selvityksiä on tehty. Selvitysmieheksi nimettiin rehtori Jorma Lempinen. Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmän, jonka jäsenenä olin. Yhdistymissopimuksen perustelut lukiokoulutuksen siirrolle koulutuskuntayhtymälle eivät vakuuta. Selvitystyö ositti, että muuttuneessa kaupungin lukioverkossa ja kuntayhtymän liikelaitosmaisessa päätöksenteossa ei tarjota todellista mahdollisuutta eikä vaihtoehtoa ikäluokan haltuunotolle.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksia on korostettu, ja lukion on saanut vähemmän huomiota. Kaupungin lukioiden yhteiset kurssit ovat toisen asteen opiskelijoiden valittavissa. Luokattomuuden haasteisiin lukiot ovat pystyneet vastaamaan oppilaanohjauksella ja panostamalla henkilökohtaiseen ohjaukseen. Jo pelkästään oppilaiden kohtaaminen oppimisen keskiössä on tänä päivänä hyvin erilaista. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat erilaisina vaatimuksina oppimisympäristöihin. Tähän tiedostettuun haasteeseen myös yliopistomme aineenopettajakoulutus on pystynyt asiantuntijuudellaan hyvin vastaamaan. Opettajuutta vahvistetaan myös opettajien täydennyskoulutuksella. Opiskelijoiden innostuksen ja motivaation vahvistamisesta hallintomallit eivät tuo itsestään selviä ratkaisumalleja.

Molemmista koulutusmuodoista löytyy yhteisiä toimintakenttiä, joita tulee sopimuspohjaisesti syventää ja kehittää, mutta ammatillista koulutusta ja lukioita on kehitettävä erillisinä koulutusmuotoina. Uusia toimintamuotoja koulutuskentässä on varmasti löydettävissä. Koulutusmuotojen intressit sekä partnerit toimivat etäällä toisistaan. Ratkaisut tulee suunnata siten, että olemme duaalimallilla rakentamassa uuden sukupolven Jyväskylää.

Suunnitteilla olevassa toimintamallissa Jyväskylän lukioiden omistajaohjautuvuutta ei voida taata. Päätöksentekoa etäännytettäisiin kaupunkilaisista ja alistettaisiin kuntayhtymän alaiseksi. Lisäksi koulutuskuntayhtymän haasteena olisi siirron jälkeen lukiotoiminnan taloudellinen haltuunotto. Koulutuksen antajana kuntakuntayhtymä saisi vastuulleen Jyväskylän lukiokoulutuksesta.

Järjestelmää tulisi ohjata yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin, joka tässäkin asiassa on yhdistymissopimukseen kirjattu. En kuitenkaan näe, että uusi hallintomalli lukiokoulutuksen eikä ammatillisenkaan koulutuksen osalta vastaa tavoitteita. Yleissivistävänä koulutusmuotona lukiota ei tule kahlita liikelaitosmaiseen toimintaympäristöön.

TOM NEVANPÄÄ

sivistyslautakunnan jäsen (kesk.) Jyväskylä

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.