Kansalaistoiminta edistää terveyttä

"Me allekirjoittaneet vetoamme Jyväskylän kaupunkiin, että se luopuisi tavoittelemasta entisiä KELAn toimitiloja (Hannikaisenkatu 37), niin että Kansalaistoiminnan keskus-hanke voisi edetä suunnitelmiensa mukaisesti." Tällaisen vetoomuksen allekirjoitti valtaisa määrä Jyväskylässä toimivia kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja. Keskeisellä sijainnilla olevaa kansalaistoiminnan keskusta tarvitaan, sillä siellä luodaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteisiä toiminta-, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Keskuksessa luodaan yhteistyöverkostoja myös muiden tahojen kanssa. Näistä yksi on mm. Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri.

Tämän päivän yhteiskunnassa kolmannen sektorin rooli ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukijana on noussut yhä merkittävämmäksi. Ennaltaehkäisevän työn osuus nähdään tärkeänä ja väestötason terveyseroja halutaan kaventaa. Julkinen sektori tuottaa hyviä sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta tosiasi on, ettei se pysty voimavarojen puutteessa vastaamaan kasvavaan palveluntarpeeseen niin kuin se haluaisi tai tarve vaatisi. Kansalais- ja kansanterveysjärjestöt ovat julkisen sektorin kumppani ja päämäärä on sama; ihmisen hyvinvoinnin tukeminen.

Kansanterveysjärjestöjen toiminnan yksi kulmakivi on kohdata kuntalaisia ja olla siellä missä hekin ovat. Kansalaistoiminnan keskus tarjoaa hyvät puitteet siihen, että kansanterveysjärjestöt voivat yhä tehokkaammin yhdistää voimiaan tarjoten monipuolisia palveluitaan kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kansalaistoiminnan keskukseen on tulossa myös useita kansanterveysjärjestöjä, joiden toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevä työ ja terveyden edistäminen, esimerkiksi Keski-Suomen Sydänpiiri ry ja Keski-Suomen kansanterveyden edistämiskeskus ry (KANTERE).

Terveyttä edistävän työmme yhtenä näkyvänä osana on löytää niitä ihmisiä, joilla on terveydellisiä riskitekijöitä. Järjestämme mm. matalan kynnyksen terveysmittaustapahtumia, joissa teemme riskiryhmäseulontaa ja terveysneuvontaa sekä käynnistämme potilaan hoitoketjun ohjaten hänet suositusten mukaisesti perusterveydenhuollon piiriin. Usein kohtaamme henkilöitä, jotka eivät ole koskaan käyneet terveysmittauksissa. Talouslukujen valossa tällainen terveyden edistämistyö on erittäin kustannustehokasta kunnille. Yksilön hyvinvoinnille ja elämänlaadulle koituvaa hyötyä ei voi edes mitata rahassa.

Päätöksenteossa on tärkeää huomioida, että kansalaistoiminnan keskus ei ole järjestöjen temmellyskenttä, vaan se on matalankynnyksen terveyden ja hyvinvoinnin keskus ja kansalaisten kohtaamispaikka. Toimiessaan kaikin tavoin tehokkaasti, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kumppanina, keskus vähentää julkisen toiminnan kustannuksia. Mitä keskeisemmällä ja kansalaisia läheisemmällä paikalla tämä toiminta toteutuu, sitä parempi se on Jyväskylän kaupungille ja ennen kaikkea kuntalaiselle itselleen.

Toivomme Jyväskylän kaupungilta laaja-alaista ymmärrystä päätöksenteossa ja kansalaistoiminnan tilakysymykseen puoltavaa päätöstä. Olisiko mahdollista löytää Jyväskylän kaupungin sosiaaliasemille muu tilavaihtoehto?

CARITA LEPIKONMÄKI Keski-Suomen kansanterveyden edistämiskeskus ry KRISTIINA PIGG Keski-Suomen Sydänpiiri ry RAIJA HARJU-KIVINEN Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.