Ketkä lunastavat lupaukset palvelujen säilymisestä uudessa Jyväskylässä?

Lasten ja perheiden palveluista keskustelu kuntavaalien alla oli tärkeää, mutta vieläkin tärkeämpää on pitää tätä keskustelua yllä uusien kuntapäättäjien astuessa valtuustosaleihin. Jyväskylän perheneuvolan työntekijöinä haluamme ilmaista vakavan huolemme lasten ja perheiden palveluiden riittävyydestä ja niihin suunnitelluista supistuksista. Jyväskylän väkiluku on kasvanut voimakkaasti vuosina 1990 - 2007. Kuitenkin Jyväskylän menot sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat jo nyt suurista kaupungeista pienimmät.

Vuoden 2009 talousarvioesityksessä on perustellusti linjattu, että "sosiaali- ja perhepalveluissa kohdennetaan työskentelyä varhaiseen tukemiseen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen". On tutkimustietoa ja näyttöä siitä, että nuoruusiän ja kaveriporukasta syrjäytymisen juuret ovat varhaislapsuudessa ja lapsen kehitykseen vaikuttavia riskitekijöitä on usein selvästi nähtävillä jo hyvin varhain. Varhaisesta tuesta puhuttaessa tulisikin tarkastella erityisesti vanhemmuuden ja perheiden tueksi suunnattuja palveluja, joita myös perheneuvola osana sosiaali- ja perhepalveluja on.

Syyskuussa uutisoitiin, että uudessa Jyväskylässä lapsiperheiden asemasta pidetään huolta ja sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus mahdollistaa nykyiset palvelut ja parantaa lapsiperheiden palveluja. Ristiriidassa tämän lupauksen kanssa on kuitenkin talousarvioesitykseen 27.10. kirjattu seuraamus määrärahojen vähentämisestä sosiaali- ja perhepalveluissa "Henkilöstömenojen vähennyksen vuoksi jätetään täyttämättä seitsemän vapautuvaa palvelussuhdetta ja sijaisten käyttöä rajoitetaan. Tämä merkitsee tehtävien uudelleen järjestelyjä, odotusaikojen kasvamista palveluihin ja palvelutason heikkenemistä."

Perheneuvolapalveluissa henkilöstöresurssin vähennys tarkoittaisi apua tarvitsevien lasten ja perheiden jonotusaikojen pitenemistä. Se tarkoittaa myös lasten ohjaamista yhä useammin erikoissairaanhoitoon tilanteissa, joissa edullisemmat avohoidon palvelut olisivat perusteltuja: "Lasten ja perheiden tukeminen ja auttaminen perheneuvonnan menetelmin on myös taloudellisesti erittäin kannattavaa. Sen tuottama kustannussäästö kattaa toiminnan kulut monin verroin." (Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton suositukset).

Perheneuvolan periaate on ollut jo kauan, että palvelutaso pidetään laadukkaana ja sitä kehitetään jatkuvasti, ja palvelutason tietoinen heikentäminen on täysin vastoin ammattieettisiä periaatteita. Perheneuvolan henkilöstön määrä on pysynyt vuosia samana, vaikka palvelujen kysyntä on kasvanut. Siksi emme ole valmiita luopumaan yhdestäkään vakanssista tai tekemään töitä ilman sijaisia.

Nopeaa apua edellytetään

Sosiaali- ja perhepalveluille asetetuissa toiminnallisissa tavoitteissa edellytetään, että "perheiden tulisi saada apua nopeasti kriisitilanteissa". Perheneuvolan asiakkaiden kriisitilanteita ovat esimerkiksi avioero, perheväkivalta, perheenjäsenen äkillinen kuolema tai lapsen itsetuhoiset puheet. Jo nykyisillä resursseilla perheneuvolassa joudutaan tekemään priorisointia, kenen hätä on suurin, ja odotusajat myös kriisitilanteissa ovat usein perheiden kannalta liian pitkiä.

Samaan aikaan on kuitenkin näyttöä siitä, kuinka oikea-aikaisella ja riittävällä tuella voidaan ehkäistä vaikeiden tilanteiden pitkittymistä. Parhaimmillaan onnistumme katkaisemaan tapahtumaketjun, joka johtaa perheiden hajoamiseen tai vielä surullisempiin perhetragedioihin.

Lapsiperheiden aseman kurjistuminen 2000-luvulla näkyy lasten mielenterveydessä. Varhaisen tuen lisäksi lapsille tulee taata mahdollisuus psykoterapioihin ja perheneuvola on merkittävä terapiapalvelujen tarjoaja avohoidossa. Perheneuvola erityispalveluna on peruspalveluja, kuten päivähoitoa, koulua ja lastensuojelua, kiinteästi tukeva palvelu.

Tällä kannanotolla haluamme ilmaista uusille ja vanhoille kuntapäättäjille, että suunnitellut ja osittain jo toteutetut lyhytnäköiset palvelujen supistukset eivät ole taloudellisestikaan kannattavia vaan tulevat pidemmällä aikavälillä erittäin kalliiksi. Investoiminen hyvinvointipalveluihin ja lapsiin on investoimista tulevaisuuteen. Taloudellisen vaikuttavuuden lisäksi tarkoitamme myös niitä inhimillisiä vaikutuksia, joita palveluilla tai niiden puuttumisella on. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen on päättäjien vastuulla! Nyt on aika muuttaa arvokeskustelu toiminnaksi.

ANU HUOVINEN EEVA NYBERG sosiaalityöntekijät ELINA LÄTTI TUIJA KUUSINEN psykologit Jyväskylän kaupunki

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Uusimmat

Mielipidekirjoitus

Lyhyet

Lyhyet

Hoitajamitoitus etenee luvatusti

Kutsuntoja pitäisi kehittää tarkastelupisteeksi

Seppälän Prismaan on tulossa lisää penkkejä

Ymmärrys hoi, äly älä jätä!

Korttelimallista synergiaetuja

Lyhyet

Lyhyet

Työn arvostuksen pitää näkyä myös korvauksessa

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.