Lapsi- ja perhepalvelut yhteen kunnissa ja maakunnissa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen vahvistuu osana tulevaisuuden kunnan tehtäviä. Kuntien kannattaa ottaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kärjeksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin asia.

Mitkä ovat ne mahdollisuudet tai voimavarat, joiden avulla turvataan lasten ja nuorten hyvinvoinnin menestystarina?

Pitkälle päästään jo, jos lapsi- ja perhepalveluista (lape) saadaan tehtyä vaikuttavia sisältöjä soten muovaamiin rakenteisiin. Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen kehittämiseen ja myös työvälineiden uudistamiseen on pantava paukkuja.

Pitkällä tähtäimellä on löydettävä keinoja parantaa lasten kasvuoloja jo varhain, ennen ongelmien kärjistymistä.

On myös korvaamattoman tärkeää tunnistaa kunta- ja maakuntarajapinnat ja lisäksi on löydettävä keinot, jotta rajapinnat saadaan sujuvasti yhdistettyä. Vain siten saadaan varmistettua asiakaslähtöiset palvelut lapsille ja nuorille, joiden arjessa tärkeät sivistyspalvelut ovat kunnissa ja sote-palvelut maakunnissa.

Perheiden eriarvoistumiskehitystä on voitava jarruttaa.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin liittyvä asiakastieto on oltava nykyistä tehokkaammin jaettavissa eri viranomaisten välillä.

Lape-palveluista vastaavat useat eri viranomaiset.

Erityisesti paljon tukea tarvitsevien palveluista vastaavat usein varhaiskasvatuksen tai opetuksen viranomaiset sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimijat. Lisäksi asiakas voi saada palveluita myös nuorisotyön ja te-palveluiden piiristä.

Palvelujen neuvonta, ohjaus, palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnittelu yhteistyössä yli viranomaisrajojen on ensiarvoisen tärkeää hyvinvoinnin kannalta.

Mikä sitten on suurin uhka tai este ongelmien ehkäisyn tiellä juuri nyt? Se, etteivät hyvät toimintamallit ja palvelurakenteet leviä ja juurru. Hankkeiden tulosten juurtumisesta on vuosien mittaan kertynyt paljon kokemusta ja arviointitietoa.

Juurtumisen kannalta kriittiseksi tekijäksi on tunnistettu muun muassa johdon ja päätöksenteon tuki, jatkuva arviointi ja seuranta, onnistunut viestintä sekä riittävästä osaamisesta huolehtiminen.

Nykyisin palvelut ovat erittäin hajanaisia, mikä haastaa myös ongelmia ehkäisevien palveluiden kokoamista asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja palvelurakenteiksi.

Ilman muuta kyse on myös resursseista mutta tilanteen parantuminen ei välttämättä vaadi lisää rahaa vaan resurssien kohdentamista uudella tavalla.

Nuorten syrjäytymiskehitys on saatava katkaistua. Hallituksella on meneillään monia neet-nuoriin (ei koulutuksessa, työssä tai harjoittelussa) kohdistuvia toimenpiteitä, joilla tähdätään nuorten kannustamiseen opintojen ja töiden pariin.

Aila Paloniemi

kansanedustaja (kesk.)

Jyväskylä

Uusimmat

Mielipidekirjoitus

Keski-Suomi on elinvoimainen

Kestävyyttä metsä- politiikkaan!

Liikennepalvelulaki toi uusia mahdollisuuksia maaseudulle

Lyhyet

Lyhyet

Ihmiset valittavat aivan turhasta

Lyhyet

Lyhyet

Katoilta pudotettavan lumen käsittelyyn on vaihtoehto

Vanhusten perhehoito tuo kodinomaisuutta

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.