Lukion opetus- suunnitelmaa ei pidä tehdä hosuen

Lukion uutta tuntijakoa on odoteltu viikko toisensa perään. Helsingin Sanomien (31.10.) mukaan uusi opetussuunnitelma otettaisiin käyttöön jo syksyllä 2016. Aikataulu on venynyt niin pitkälle, että käyttöönottoa tulisi siirtää myöhemmäksi, esimerkiksi syksyyn 2017.

Opetussuunnitelman laatiminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi. Opetushallitus työryhmineen laatii ensin lukion yleiset tavoitteet ja niiden pohjalta oppiaineiden kurssien perusteet. On tärkeää, että tässä vaiheessa pedagogisilla järjestöillä, oppilaitoksilla ja opettajilla on mahdollisuus osallistua ops-työhön kommentoimalla luonnoksia.

Tämä palaute on olennaista onnistuneen opetussuunnitelman syntymiseksi. Kovin lyhyeksi leikattu kommentointiaika tekisi prosessista vain näennäisdemokraattisen, sillä kiireessä valtaosa niistä, joita asia koskee, ei ehdi asianmukaisesti paneutua laajaan kokonaisuuteen.

Kunnat ja lukiot laativat perusteiden pohjalta omat opetussuunnitelmansa sekä pohtivat omat arvonsa ja tavoitteensa. Tällekin vaiheelle tulee olla riittävästi aikaa. Opetus on parhaillaan murrosvaiheessa – käyttöön otetaan uusia työmenetelmiä ja uutta tekniikkaa, ja ylioppilaskoe sähköistyy, mikä asettaa omat haasteensa kuntien ja koulujen opetussuunnitelmatyölle.

Lukion opetussuunnitelman laadinnassa tulisi ottaa mallia perusopetuksen ops-työstä: perusteita muokattiin eri asiantuntijatahoilta – mm. opettajilta, koulutuksen järjestäjiltä ja opettajankouluttajilta – saatu palaute huomioiden. Palautetta kerättiin myös avoimella verkkokommentoinnilla.

On myös toivottu, että uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelua ja sähköiseen ylioppilaskokeeseen valmistautumista voitaisiin yhdistää niiden aikatauluja sovittamalla. Opetussuunnitelmassa pitäisi ottaa huomioon ja hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita ylioppilaskokeen sähköistymisen myötä syntyy oppiaineen sisältöjen ja opetusmenetelmien kehittämiseen.

Toivottavasti lukion opetussuunnitelmatyössä ei oteta mallia ammatilliselta puolelta. Perusteet laadittiin Opetushallituksen virkamiestyönä lähes ilman kommentointimahdollisuuksia.

Ei olekaan ihme, että ammatillisen opetussuunnitelman perusteet valmistuttuaan järkyttivät. Ammattiin valmistuva ei ilmeisesti tarvitse lainkaan viestintätaitoja tai kirjallisuuden tuntemusta, koska juuri näiden osa-alueiden kurssit karsittiin noin vain opetussuunnitelmasta.

Susanna Huhta

pj., Äidinkielen opettajain liitto

Helsinki

Sari Hyytiäinen

pj., Äidinkielen opettajain liiton lukioryhmä

Kouvola

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.