Mistä turvaa turvattomille?

Samaan aikaan, kun päihteiden käyttö ja siihen liittyvä rikollisuus kasvavat, käyttäjien hoitoon, kuntoutukseen ja ennalta ehkäisyyn varattuja valtion ja kuntien resursseja leikataan. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunki ei sitoudu enää ostamaan Ensi- ja turvakodeissa kehitettyjä ja toteutettuja päihdeäitien hoitopalveluja (Pidä kiinni -toiminta), kun Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoitus loppuu ja kaupunki pitää palveluja liian kalliina. Päätöksen perustana ei ole hoidon tehottomuus, koska huostaanotoilla arvioituna kolme neljästä avohoitopalveluissa ja kaksi kolmesta laitoshoidossa olleen äidin lapsista on säästynyt myöhemmältä huostaanotolta (Ksml 3.10.).

Ensi- ja turvakotien palvelujen kalleutta tulee arvioida pitkällä aikavälillä. Jos 70 prosenttia ilman hoitoa jääneistä joutuu huostaan otetuiksi alle kouluikäisinä, huostaanoton hinta on noin 70 000-90 000 euroa vuodessa, mikä merkitsee keskimäärin 1500 euroa viikossa. Ensi- ja turvakodin avohoidon hinta on noin 1000 euroa ja laitoshoidon 3450 euroa viikko. Jyväskylän Ensi- ja turvakodit ovat auttaneet kymmenen vuoden aikana yli tuhatta äitiä vauvoineen. Hoitotulosten perusteella on arvioitavissa, että näistä noin 700 lasta olisi välttynyt huostaanotolta. Näin säästöksi saadaan 56 miljoonaa euroa vuodessa. Tähän eivät vielä sisälly päihteiden käytön terveyshaittojen eivätkä erityisopetuksen ja mahdollisen rikollisuuden aiheuttamat kulut.

Päätöstä tulee tarkastella myös äitien ja lasten inhimillisen kärsimyksen ja hädän näkökulmasta. Erja Hernesmäki työtovereineen tutki 524 päihdeäitiä 9-15 vuoden ajan. Tutkimuksen mukaan synnytyksen jälkeisen kymmenen vuoden aikana näiden äitien kuoleman riski oli 38-kertainen verrattuna muihin saman ikäisiin synnyttäjiin. Heidän hoitojaksonsa sairaaloissa ovat kaksi kertaa pidemmät ja he päätyvät varhaiseläkkeelle huomattavasti useammin kuin vertailuryhmän naiset. (HS 5.10.).

Kolmas näkökulma on sosiaalisen pääoman tuhlaaminen. Lähes kymmenen vuoden aikana RAY:n tuella Ensi- ja turvakodeissa kehitetty Pidä kiinni -hoitomalli on ainutlaatuinen yhteisöllisen kehittämistyön tulos, johon minulla työni kautta on ollut mahdollisuus tutustua. Yksiköiden lopettaminen merkitsee työryhmän osaamiseen ja yhteistyöhön perustuvan hoitomallin romuttamista ja RAY:n kehittämistyöhön käyttämien 30 miljoonan euron hukkaan heittämistä. Kokemuksesta tiedän, että nyt irtisanotut ihmiset pysty viemään yhteistyölle ja keskinäiselle luottamukselle rakentunutta sosiaalista pääomaa uusiin työyhteisöihinsä ja muuttamaan niiden toimintaa. Esimiehen roolissa mahdollisuudet mallin siirtämiseen ovat suuremmat, mutta nyt loppuvan toimintamallin uudelleen rakentaminen vaatisi henkilöstön pitkäjänteisen täydennyskouluttamisen ja yhteistyön rakentamisen.

Ensi- ja turvakotien päihdeäitien hoitomallin loppumisen negatiiviset vaikutukset kohdistuvat ihmisiin, joiden sosiaali- ja terveyspalveluja ollaan muutoinkin Jyväskylässä leikkaamassa. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä vuodeksi 2011 esitetään lastensuojelun laitoshoitoa vähennettäväksi sekä lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelistä luopumista. Terveydenhuollon palveluissa keskitytään kiireellisen hoidon järjestämiseen. Erikoissairaanhoidon ehdotus vuodeksi 2011 on merkittävästi talousarviokehyksessä varattua suurempi. Hyvä niin. Kiireellistä hoitoa ja erikoissairaanhoidon palveluja kun tulevat tarvitsemaan entistä useammin myös Ensi- ja turvakotien nykyiset asiakkaat lapsineen.

KARI MURTO Jyväskylä

Uusimmat

Mielipidekirjoitus

Maksuväline- petosta ei todettu

Ellun Kanoilta ei juuri osteta

Kyllön terveysaseman asiakaspalvelu ei toimi

Lyhyet

Lyhyet

Olisiko vanhusasian- valtuutetun aika?

Perustulo- kokeilu oli tiedevilppiä

Luetko sinä? No, mutta miksi et?

Lyhyet

Jyväskylä valvoo yhdenvertaisesti omaa ja yksityistä palvelutuotantoa

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.