Organisaatiouudistus Jyväskylän mahdollisuus

Jyväskylässä on käynnistetty uuden sukupolven organisaation (USO) valmistelu. Tavoitteena on muuttaa organisaation rakenne asiakaslähtöiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeiden mukaiseksi. Uuden organisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta lähtien.

Organisaation uudistustyö on käynnistetty jo vuonna 2009, mutta käytännön tasolle ei ole vielä kunnolla päästy. Valmistelun hitaus ja konkretian puute huolestuttaa. Organisaatiouudistus tarjoaa Jyväskylälle loistavan tilaisuuden muuttua asiakaslähtöiseksi, mutta samalla se tarjoaa väylän päästä rakentamaan kustannustehokkaampi organisaatio, jossa organisaatiorakenne on merkittävästi nykyistä matalampi. Uudistustyö pitää saada nopeasti käytännön tasolle, kuntalaisille ja päätöksentekijöille näkyväksi ja selkokieliseksi.

Organisaatiouudistuksessa on huomioitava nykypäivän johtamismallit ja -strategiat. Monikerroksiset rakenteet pitää romuttaa ja madalluttaa organisaatiota. Tämä onnistuu siten, että esimiesten päätöksentekovaltaa lasketaan alaspäin. Jokaisella esimiehellä tulee olla valtuudet tehdä päätöksiä oman yksikkönsä osalta. Näin saadaan organisaatio toimimaan matalampana ja esimiestyö paremmaksi, kun esimiehillä on aitoa päätöksentekovaltaa ja kykyä tehdä päätöksiä lähellä työntekijöitä. Näin saadaan kasvoton johtaminen pois ja esimiestyö työntekijöitä lähelle. Keskitetty johtamiskulttuuri on kallis ja hidas eikä vastaa tämän päivän vaatimuksia. Matala organisaatio nostaa ihmisten työtyytyväisyyttä ja samalla toivottavasti vähentää sairauspoissaoloja, jotka kaupungin työntekijöiden keskuudessa ovat huolestuttavan korkealla tasolla.

Jyväskylän kaupungilla on paljon työntekijöitä, joka on seurausta kolmen kunnan kuntaliitoksesta. Liian suuri henkilömäärä on mahdollista sopeuttaa organisaatiomuutoksen yhteydessä sopivaksi hyödyntämällä luontaisia poistumisia ihmisten siirtyessä eläkkeelle. Tällä hetkellä vain noin joka viides eläkkeelle siirtyvän työtekijän työtehtävä voidaan jättää täyttämättä. Ottamalla käyttöön uudet johtamismallit voidaan samalla madaltaa organisaatiorakenteita ja vähentää hallinnon työmäärää ja keskijohdon työntekijöiden lukumäärää. Tämä tuo samalla merkittäviä kustannussäästöjä kaupungille.

Esittämäni johtamismalli perustuu asiantuntijaorganisaatioihin hyvin soveltuvaan ja toimivaan luottamuksella johtamiseen. Mallissa jaetaan vastuuta ja luotetaan työntekijöiden ammattitaitoon ja työmotivaatioon. Kaupungin työntekijät ovat vastuunsa kantavia ja osaavia. Tämä tarjoaa mainion lähtökohdan matalan organisaatiomallin käyttöönotolle. Esitetty johtamismalli on käytössä jo laajasti yksityissektorilla ja on nykyaikainen sekä tehokas.

SAMI KETTUNEN kaupunginvaltuutettu (kesk.) Jyväskylä

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.