Pormestarimalli Jyväskylään

Onko johtaminen Jyväskylän kaupungissa vailla selkeää linjaa ja kaivataanko lisää avoimuutta?

Nämä ovat tällä hetkellä ydinkysymyksiä.

Suurin odotuksin valmistellusta uuden sukupolven organisaatiosta (Uso) on tulossa epämääräinen ja moniportainen johtajajoukko. Toisaalta tilannetta kuvaa hyvin sovittu kolmen apulaiskaupunginjohtajan malli, josta ainakin väliaikaisesti luovutaan.

Tuntuu vahvasti siltä, että tarvitaanko poliittisin perustein valittuja kaupungin- ja apulaiskaupunginjohtajia enää ollenkaan.

Perustelen väitteeni Jyväskylän kaupungin omalla strategialla (valtuusto 22.3.2010).

Jyväskylän kaupunki on demokratiaa ja tehokkuutta tukeva uuden sukupolven organisaatio. Organisaatiouudistuksella lisätään asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta sekä vahvistetaan kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Edustuksellisen luottamus-henkilötoiminnan edellytyksiä vahvistetaan. Hyvän hallintotavan toimintaperiaatteiden toteutumista päätöksenteossa, johtamisessa ja hallinnossa korostetaan.

Nämä ovat hyviä näkökulmia ja niiden eteen pitää toimia sovitun mukaisesti.

Mikä on sitten esittämäni vaihtoehto?

Se on pormestarimalli.

Lain mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari.

Tämä kuntalain säädös mahdollistaa siis myös pormestarimallin käyttöönoton. Pormestarin valitsee kuntalain mukaan valtuusto. Pormestari ei ole virkasuhteessa kuten kunnanjohtaja vaan toimii luottamushenkilönä. Pormestari toimii myös kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Ja miksi juuri pormestari olisi tässä taloustilanteessa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa paras malli?

Haluan, että päästään pois poliittisin perustein valituista kaupungin- ja apulaiskaupunginjohtajista. Ei enää meidän naisiamme tai meidän miehiämme.

Poliittiselle päätöksenteolle saadaan pormestarimallissa elävät kasvot. Malli tuo voimakkaampaa poliittista ohjausta. Samalla poliittinen valta ja vastuu kasvaa. Näin saadaan tarkempi ja selkeämpi valvonta.

Valta olisi selkeämmin yhdellä henkilöllä verrattuna nykytilanteeseen, joten vallankäytön kontrollointi ja tarkkailu olisi helpompaa. Hallitus voi tällä hetkellä paeta vastuuta ryhmäpäätösten taakse. Perinteinen kunnanjohtaja voi yrittää miellyttää tiettyjä ryhmittymiä ja edistykselliset ratkaisut jäävät tekemättä.

Oleellista on myös se, että pormestari joutuu uusimaan paikkansa, koska pormestari valitaan enintään valtuuston toimikaudeksi. Kunnanjohtaja voidaan erottaa vain virkavirheestä tai vakavasta luottamuspulasta. Yleensä kunnanjohtajille on sovittu kallis johtajasopimus erorahoineen.

Pormestarin voi valtuusto erottaa vaikka kesken valtuusto-kauden. Näin säästymme tekemästä kalliita johtajasopimuksia ja meidän ei tarvitse maksaa epämääräisiä erorahoja.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.