Reunapuu takaisin kunniaan

Elenian jakeluverkon armoilla sinnittelevät asiakkaat ovat viime aikoina saaneet kuunnella verkkoyhtiön edustajien moninaisia selityksiä sähkökatkoille.

Poikkeukselliset sääilmiöt ovat viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tilastollisesti lisääntyneet. Ilmiö ei kuitenkaan selitä Elenian toistuvia verkosto-ongelmia, sillä lunta Suomessa on satanut hamasta ikuisuudesta joka talvi ja myrskyjäkin esiintyy vuosittain. Myrskytuhoille ei kyetä paljoakaan, mutta lumituhot voidaan suurelta osin ennaltaehkäistä riittävillä huoltopanostuksilla.

Sähköverkkoyhtiöissä on viimeisen kymmenen vuoden aikana panostettu helikopterista tehtävään laserkeilaukseen. Keilauksessa kartoitetaan eristin- orsi- pylväs- ja johdinvikoja, mutta sitä käytetään näiden lisäksi myös sähkönjakelua uhkaavan kasvuston kartoittamiseen.

Keilauksen myötä perinteisestä huoltoaluetoimintamallista ollaan siirtymässä suuraluekäsittelyyn ja keskijänniteverkoston huoltoraivauksissa niin kutsuttuihin täsmäraivauksiin. Täsmäraivauksessa 20 kV:n verkkoa raivataan keilauksen antaman informaation perusteella sieltä täältä. Edellä mainitun täsmäraivauksen lisäksi verkkoyhtiöissä ollaan raivauksien osalta siirtymässä yhden hinnan kilpailutukseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että vanhan hinnoittelumenetelmän useat eri kunnossapitoyksiköt pyritään niputtamaan yhdeksi hinnaksi, x euroa/linjakilometri ohjeen mukaista raivaustyötä.

Ongelmien laajuuden huomioon ottaen näyttää siltä, että Elenialta puuttuu sähköverkkonsa kattava huoltoraivausohjelma. Vanhassa, huoltoalueisiin perustuvassa menetelmässä huoltoraivaukset tehdään johtolähdöittäin keskimäärin kuuden vuoden kiertoajalla.

Ohjeen mukaisessa raivaustyössä johtokatujen alustat raivataan, käytävät levennetään ohjemittoihin sekä poistetaan reunavyöhykkeiltä riukuuntuneet ja vikaantuneet puut.

Jos toimitaan entisen kokoisella budjetilla, suuraluekäsittelyssä on se vaara, että huoltoraivaus menee rääpimiseksi sieltä täältä ja verkon sähköntoimitusvarmuus vähänkin normaalista poikkeavissa sääolosuhteissa romahtaa kehitysmaatasolle.

Sähköverkon raivauksen perinteisissä kunnossapitoyksiköissä on yksi yksikkö yli muiden: reunapuu. Tarkemmin määriteltynä reunapuulla tarkoitetaan johtokäytävällä tai sen reunavyöhykkeellä kasvavaa puuta, jonka katkaisukohdan halkaisija on kymmenen senttiä tai sitä paksumpi. Tämä reunapuu saattaa vaarantaa sähkönjakelua ja kaadettaessa ulottua johtimiin, minkä vuoksi se on turvallisuussyistä kaadettava moottorisahalla ja varmistettava kaato tunkilla tai taljalla.

Niin kauan kuin olen alalla ollut, on tämä reunapuu aiheuttanut päänvaivaa verkkoyhtiöiden johtajille ja raivausurakoitsijan laskun maksajille. Reunapuun kaataminen maksaa, koska se on ammattimiesten vaativaa ja vaarallista työtä. Reunapuun takia verkkoyhtiöt pyrkivät huoltoraivauksissa yhden hinnan hinnoitteluun, mutta käykö se vieläkin kalliimmaksi? Väitän, että käy.

Reunapuun kaatamisesta kannattaa maksaa, koska käypä hinta saa linjamiehen metsästämään reunapuita. Elenian viime aikojen katastrofi muistuttaa sähkönostajia ja muita verkkoyhtiöitä jälleen kerran vanhan kokeneen linjamiehen viisaudesta; moottorisaha ammattimiehen käsissä on sähkölinjan paras kaveri.

Uudistunut lainsäädäntö antaa verkkoyhtiöille oikeuden kaadattaa sähköverkkojen läheisyydestä sähkönjakelua uhkaavat puut. Näin ollen on turha selitellä, että maanomistajalle aiheutuisi siitä liikaa haittaa.

Jämäkästi seisovaa tukkipuuta tai järeää kuitupuuta lumi harvoin vääntää johdinten päälle. Ammattimies osaa poimia ja poistaa reunametsistä ne yleensä vähäarvoiset rungot, jotka mahdollisen lumikuorman painosta ulottuvat langalle.

Pekka Riekko

urakoitsija, linjamies

Saarijärvi

Uusimmat

Mielipidekirjoitus

Jätemaksu peritään moneen kertaan

Ilmastoasiat pöydälle, nyt!

Lyhyet

Tulevaisuuden työelämä kaipaa ”sosiaalisia nörttejä”

Lyhyet

Lyhyet 20.6.

Lyhyet 20.6.

Naisille jaetaan jatkuvasti pukeutumis- ja käytösohjeita

Työpaikalla kiusaamista ei pidä sietää

Lyhyet 19.6.

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.