Rudus Oy:n suunnitelmissa on paljon kysymysmerkkejä

Palokan Nuuttiin on kaavailtu perustettavaksi uusi kallionlouhinta-alue, kiviaineksen murskauslaitos, asfalttiasema sekä jätemaan, jätebetonin ja -asfaltin vastaanottoalue. Rudus Oy on hakenut alueelle ympäristö- ja maa-aineslupaa. Yritys on osa irlantilaista CRH Plc -konsernia.

Alue on 7 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta ja Nuutin, Haukkamäen ja Terttumäen asuinalueiden välittömässä läheisyydessä. Toteutuessaan hankkeella olisi monenlaisia kielteisiä vaikutuksia Palokan alueen luontoon, asumisviihtyvyyteen, liikenneturvallisuuteen ja ympäröivien maa-alueiden sekä nykyisen rakennuskannan arvoon.

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi äänestyspäätöksellä ympäristöluvan joulukuussa 2014 alueen asukkaiden ja maanomistajien vastustavista mielipiteistä ja lisäselvittelyjä edellyttäneistä asiantuntijalausunnoista huolimatta.

Alueen asukkaat ja maanomistajat samoin kuin Palokka-seura tekivät päätöksestä valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen, joka teki asiassa ratkaisunsa 24.1.2017.

Ratkaisussa myönnetty ympäristölupa pääosin vahvistettiin, sitä kuitenkin edellytettiin jonkin verran muutettavaksi kohdealueen etelä- ja länsipuolelle tehtävien meluvallien osalta. Näillä muutoksilla ei kuitenkaan ole merkitystä melun leviämisen kannalta, ne koskevat vain hallinnollista lupamenettelyä melluvallien siirrossa, kun louhinta-alue etenee.

Hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen pääasiat olivat louhinnasta, rikotuksesta ja kiven murskauksesta johtuvat meluhaitat ja toiminnasta aiheutuva raskaan liikenteen merkittävä lisääntyminen Saarenmaantiellä, Saarenmaantien ja Ruokkeentien risteyksessä ja Palokan orren alueella.

Valituksessa osoitettiin, että hakemukseen liittyvään, konsulttiyrityksessä teetettyyn meluselvitykseen sisältyi olennaisia virheitä melumallinnuksien alkuoletuksissa. Nämä alkuoletuksiin liittyvät virheet johtivat siihen, että useat kymmenet omakoti- ja rivitalot Nuutin, Haukkamäen ja Terttumäen alueilla ja Saarenmaantien, Pykälistönkujan ja Katajarinteentien varressa näyttivät melumalleissa jäävän keskimääräisen päivittäisen 45 desibelin (dB) melutason alapuolelle.

Jos mallinnuksissa olisi käytetty oikeita alkuoletuksia, näiden rakennusten kohdalla olisi päädytty yli 50 dB:n keskimääräisiin melutasoihin. Muutamien asuintalojen kohdalla olisi ylittynyt raja 55 dB, mikä olisi Valtioneuvoston vuonna 1992 tekemän sallittuja melutasoja koskevan päätöksen vastaista.

Valituksessa esitettiin, että meluselvityksistä tulee hankkia puolueettoman asiantuntijatahon arvio ennen kuin luvista lopullisesti päätetään. Tällaisia puolueettomia tahoja voisivat olla VTT ja akustiikkaan perehtyneet yliopistolaitokset.

Lisäinformaatio meluselvityksestä pyydettiin kuitenkin selvityksen laatineelta konsulttiyhtiöltä itseltään, eikä varmaankaan ollut suurikaan yllätys, että konsulttiyhtiö ei löytänyt ongelmia alkuperäisestä omasta selvityksestään.

Kuten kaikki Palokankeskuksen alueella aamuisin ja iltapäivisin liikkuneet tietävät, liikenne on näihin aikoihin jo nytkin pahasti ruuhkautunutta.

Jos tähän liikennevirtaan lisätään Rudus Oy:n lupahakemuksen mahdollistamat noin 6 500 raskasta ajoneuvoyhdistelmää vuodessa, työpäivää kohden siis noin 35 yhdistelmää, liikenne puuroutuu entistä pahemmin ja myös muuttuu entistä vaarallisemmaksi.

Ruduksen suunnitelmien jälkeen on lisäksi ilmennyt, että kalliokiviaineksen laatu tällä alueella on niin huono, ettei sitä edes voida käyttää asfaltin raaka-aineena vaativammissa kohteissa kuten korkeampiasteisilla liikenneväylillä.

Tästä syystä samalla alueella jo toimiva Lemminkäinen Oyj on joutunut tuomaan kiviaineksen asfalttiasemalleen kuorma-autoilla muualta, jopa useiden kymmenien kilometrien päästä. Viimeisin havainto on se, että Lemminkäinen on nyt ainakin toistaiseksi purkanut asfalttiasemansa.

Asukastilaisuudessa Keski-Palokan koululla ensi tiistai-iltana keskustellaan hankkeen nykyvaiheesta ja mahdollisesta valituksesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Pertti Era

dosentti

ja joukko muita alueen asukkaita ja maanomistajia

Jyväskylä

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.