Säästöt ovat myös tasa-arvokysymys

Jyväskylän kaupunki hakee syvimmän talouskurimuksen keskellä säästöjä vähän joka puolelta. Säästöjen tavoitteena on talouden tasapainottaminen, mutta käytännössä ne rappeuttavat peruspalveluverkostoa ja vaikuttavat negatiivisesti erityisesti naisten työllisyyteen ja hyvinvointiin.

Kunnallisen puolen työntekijöistä noin neljä viidesosaa on naisia. Esimerkiksi naisvaltainen hoiva-ala on jo valmiiksi paitsi raskasta työtä, myös äärimmäisen pahasti alipalkattua. Myös EU:n mittakaavalla naisten ja miesten palkkaerot ovat Suomessa keskiarvoa suuremmat.

Eikä hoivan tarve ole Jyväskylästä mihinkään katoamassa – päinvastoin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyisillä leikkaustavoitteilla työssäkäyvien naisten työmäärä ja sen myötä työn kuormittavuus lisääntyy palkan pysyessä ennallaan. Kun henkilöstöresurssit vedetään minimiin, ei uusia työpaikkojakaan synny. Työttömät saavat siis vain haaveilla työpaikasta samalla, kun toiset polttavat itsensä loppuun.

Käsitys Suomesta tasa-arvon mallimaana on perustunut pitkälti siihen, että täällä myös naiset ovat vahvasti mukana työelämässä. Todellisuus ei kuitenkaan ole näin ruusuinen: jo mainitut palkkaerot yhdistettynä epätasa-arvoiseen vanhempainvapaajärjestelmään vaikuttavat väistämättä myös naisten työurien pituuteen. Kun soppaan lisätään vielä työn kuormittamisen jatkuva lisääntyminen, voi tasa-arvoidyllille jo alkaa heittää hyvästejä.

Kuntien pitäisikin toimia juuri suunnannäyttäjinä tasa-arvoisessa työnantajapolitiikassa eikä tahona, joka leikkauksillaan voimistaa eriarvoisuutta. Sen sijaan että kaupunki maksaa vuosittain miljoonia euroja sakkoja riittämättömistä työllistämistoimista, olisi varoja järkevämpi suunnata työllistämiseen. Viidellä miljoonalla ei vielä tarjota työtä kaikille Jyväskylän työttömille, mutta jostain pitää aloittaa.

Lisäämällä resursseja esimerkiksi hoiva-alalle kaupunki edistäisi yhtä aikaisesti tasa-arvoa, työllisyyttä ja työssä jaksamista. Panostuksesta hyötyvät luonnollisesti myös kuntalaiset laadukkaampien palvelujen muodossa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.