Tarvitsemme varhaiskasvatuslain

Lasten päivähoidosta annettua lakia on viime vuosina uudistettu eräiden yksittäisten asioiden osalta, mutta varsinainen laki ja asetus ovat jo vuodelta 1973. Tarvitsemme alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalveluja koskevan uuden lain ja nopeasti.

1990-luvun alussa päivähoidossa luovuttiin ryhmäkokojen määrittelystä ja siirryttiin hoito- ja kasvatushenkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun määrittelyyn. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti jo vuonna 1999 säädettäväksi lakia lasten päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta. Työryhmä totesi tuolloin, että nykyinen säätely ei enää kaikilta osin asiallisesti tai säädösteknisesti vastaa tämän päivän käytäntöjä. Samoin todettiin, että lasten päivähoidon määritelmä ja tehtävät tulee ajanmukaistaa.

Vuonna 2001 yli sata kansanedustajaa allekirjoitti toimenpidealoitteen, jossa vaadittiin hallitusta ryhtymään tekoihin lasten päivähoitolain kokonaisuudistuksen käynnistämiseksi. Tämän jälkeen eduskunnassa on tehty asiasta kymmenittäin kirjallisia ja suullisia kysymyksiä.

Huomioon otettavaa on myös, että päivähoitolain uudistaminen ja päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelujen hallinnon uudistus liittyvät yhteen. Kuitenkin päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelujen kokonaistilannetta ei ole arvioitu, eikä kokonaisuudistus ole edennyt. Lain valmistelussa tulisi huomioida laaja varhaiskasvatustutkimus ja myös kansainväliset mallit.

Toisaalta lasten päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisen yhteydessä tulisi selkeyttää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon määritelmät ja toteutumisen kriteerit. Tulisi arvioida, miten tuetaan erityisesti yli 3-vuotiaiden lasten osallistumista pedagogisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Joidenkin tutkimusten mukaan juuri varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelkohdalla on merkittävä vaikutus koulu- ja opiskelumotivaatioon ja tätä kautta koulutuksesta syrjäytymiseen.

Tein peruspalveluministeri Risikolle kirjallisen kysymyksen asiasta ennen eduskunnan kesätaukoa. Ministerin vastaus on ympäripyöreä. Hän vetosi Sata-komitean työhön ja keskeneräisyyteen lainvalmistelussa.

Ihmettelen, miksi hallitus yhä asiassa viivyttelee. Päivähoidon ja varhaiskasvatuspalveluiden ongelmat ovat luettavissa lehdistä lähes päivittäin. Ryhmäkoot ovat liian suuret ja lapset pääsevät omille teilleen päiväkodeista henkilöstöresurssien riittämättömyyden vuoksi. Lasten käytöshäiriöt ovat lisääntyneet, koska aikaa niiden huomioimiseksi ja hoitamiseksi ei pystytä riittävästi jakamaan.

Ministeri Risikko arvioi varovaisesti, että lakiuudistus tulisi eduskunnan käsiteltäväksi nyt syksyllä. Toivotaan, että tämä tieto pitäisi paikkansa.

TUULA PELTONEN kansanedustaja (sd.) Sivistysvaliokunnan jäsen Jämsä

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.