Tietoisuuden lisääminen kieli­mahdollisuuksista ei tapahdu hetkessä

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen 1. vuosiluokan oppilaat ovat aloittaneet ensimmäisen vieraan kielen opiskelun elokuussa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaupungin perusopetuksen kouluissa oppilaat ovat voineet valita ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi englannin, saksan, ranskan tai venäjän.

Jyväskylässä muiden koulutuksenjärjestäjien kouluista Jyväskylän normaalikoulun sekä Jyväskylän steinerkoulun oppilailla on ollut jo useamman vuoden mahdollisuus laajempaan kielivalikoimaan.

Uutta on se, että ensimmäisen vieraan kielen opetus alkaa kaikilla oppilailla koko maassa ensimmäiseltä vuosiluokalta viimeistään 1.1.2020 alkaen.

Jyväskylän kaupungin omissa kouluissa, Jyväskylän kristillisessä koulussa sekä Jyväskylän steinerkoulussa opetus on päätetty aloittaa jo syyslukukauden 2019 alussa. Jyväskylän normaalikoulussa A1-kielen opetus 1.luokalla alkaa 1.1.2020.

Keskisuomalaisen artikkelissa 12.8. pohditaan, miksi vain englannin kieltä on valittu? Edelleen tekstissä pohditaan, ovatko markkinointikeinot olleet riittäviä ja pitäisikö opetus aloittaa kaikissa kouluissa vasta tammikuussa.

 

Edellisen kerran Jyväskylän perusopetuksen koulujen oppilaat ovat päässeet valitsemaan A1-oppimäärän vuonna 2005. Jotta perheet tulevat tietoiseksi uudesta mahdollisuudesta valita 1. luokalla alkava A1-kieli, on huoltajien sekä lasten tutustumista eri kieliin vahvistettava. Tämän vuoksi Jyväskylän kaupungin esiopetuksen sekä perusopetuksen opetussuunnitelmiin on kirjattu, että esiopetuksessa tutustutaan valittavina oleviin A1-kieliin.

Esiopetuksessa toteutetulla kieliin tutustumisella on ollut vaikutus kielivalintoihin vapaaehtoisen A2-kielen valintojen kasvussa. Ne ovat kasvaneet 9 vuodessa lähes nollasta 30 %:iin ikäluokan oppilaiden valinnoista. Kasvuun on vaikuttanut esiopetuksessa ja Jälkkäreissä annettu kielisuihkutus.

Jyväskylässä on tutkittu huoltajien perusteita A1-kielivalinnoille 2010. Tutkimustulokset eivät poikkea vuoden 2019 valintakäyttäytymisestä. Vuonna 2010 oppilailla tosin ei ollut valinnanmahdollisuutta, vaan kaikkien ensimmäinen vieras kieli oli englanti. Nyt, kun kielivalikoimaa on laajennettu, tarvitaan aikaa tietoisuuden lisäämiseksi muista kielivaihtoehdoista sekä eri kielipoluista.

 

Englannin opiskelusta A2-kielenä Jyväskylässä on pitkät perinteet, sillä Kuokkala svenska skolan oppilaat aloittavat englannilla vasta 4. luokalla. Myöhäisemmästä aloitusajankohdasta huolimatta he saavuttavat samat tavoitteet kuin aiemmin aloittaneet.

Tiedottaminen kielivalinnoista ei jää yksin esiopetuksen harteille. Huoltajille on viestitty asiasta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Kielivalintamahdollisuuden kaventumisen jälkeen on hidasta elvyttää valintamenettelykäytäntöä uudelleen. Tampereella A1-valinnat ovat olleet jo vuosia mahdollisia ja siellä ei valintakäytännössä ole tapahtunut muutosta kuten esim. Jyväskylässä. Siksi nämä kaksi kaupunkia eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Tehostamme jatkossa kielivalintamahdollisuudesta tiedottamista huoltajille ja toivomme tietoisuuden lisääntyvän.

 

Pia Bärlund

kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen palvelupäällikkö

Tuija Rasinen

perusopetuksen palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.