Tilintarkastusyhtiö vaihtoon Saarijärvellä

Saarijärven kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.6. on todennäköisesti päätettävänä asiana tilintarkastusyhteisön ja vastuullisen tilintarkastajan valinta. Varsinaisesta valinnasta ei voida kuitenkaan puhua, koska tarjouspyyntöön tuli vain yksi tarjous (BDO/Audiator Oy), joka toimi jo aikaisemminkin tilintarkastajana.

Ihmetystä herättää se, ettei muita tarjoajia ollut lainkaan. Selittävänä tekijänä lienee tarjouspyynnössä oleva liite pisteytyksistä. Jo kertalukemalla käy selville, että tarjouspyyntö suosii entistä tilintarkastusyhteisöä.

Kuka on laatinut pisteytyksen? Ei ainakaan Saarijärven kaupungin tarkastuslautakunta. Kuinka monta samansisältöistä pisteytysjärjestelmää lieneekään käytössä eri puolilla Keski-Suomea?

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.5. Kaarlo Pieniniemi esitti, ettei tarkastusyhteisöksi valittaisi BDO/Audiator Oy:tä, vaan suoritettaisiin uusi tarjouspyyntökierros HILMAssa. Perusteluina hän esitti mm. seuraavaa:

BDO/Audiator Oy:n 16.01.2013 avatussa tarjouksessa esitettiin vastaavaksi tilintarkastajaksi Jarmo Jäspiä, joka myöhemmin tulleen ilmoituksen mukaan on eroamassa yhtiön palveluksesta. Hänen tilalleen esitetään Erkka Ollilaa.

Kysymyksessä on niin perustavaa laatua oleva muutos, että on katsottava olevan kysymys toisesta tarjouskierroksesta, joten muillekin mahdollisille tarjoajille olisi varattava mahdollisuus tarjouksen tekemiseen.

Lisäksi eriävän mielipiteen perusteluiksi pöytäkirjaan liitettiin 5 kohtaa sisältävä muistio, josta seuraavaksi pääkohdat.

Vuoden 2008 tilinpäätöksessä kaupunki poisti Vesieläinpuisto Oy:n pääomavelat. Kaupunki kirjasi poistoja 2734131 e. Vesieläinpuiston vuoden 2008 tilinpäätöksessä vastaava poistosumma on 4194675,22 e. Mistä ero johtuu? Konsernitilinpäätöstä vuodelta 2008 ei tehty.

Vuoden 2011 tilinpäätöksessä on SSYP:ltä kirjaamaton saatava 985466 e, joka koskee vuokrajärjestelyjä. Muutamien vuokralaisyhtiöiden asioita selvitettäessä on käynyt ilmi, ettei vuokrasaatavia ole hyvän kirjanpitotavan mukaisesti merkitty tulojäämiksi (siirtosaataviksi). Samalla on huomattu, että noin 50 prosentilla kirjallinen vuokrasopimus puuttui vielä vuonna 2011.

Kaupunki on omaksunut käytännön, että erilaisia avustuksia kirjataan pääomalainoiksi, vaikka takaisinperintää ei aiotakaan suorittaa. Tämä vääristää kaupungin tulosta, koska kirjanpidossa avustukset näkyvät saatavina.

Yhteenkään edellä mainittuun kohtaan ei vastaava tilintarkastaja ole tarkastuskertomuksessan reagoinut.

Keski-Suomessa on meneillään useita tilintarkastukseen ja tarkastustoimintaan kohdistuvia toimia. Näissä kohteena on Saarijärvelläkin toiminut tarkastusyhtiö.

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 7.5. vastauksen Hannu Luotolan tekemään kanteluun eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, ettei tarkastuslautakunna pöytäkirjat ole julkisia. Kaupungin vastauksessa henkii salailun jatkaminen. Olisikohan tähän syynä 20.5. pidetyn tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan liite, joka ei ole kovinkaan mairitteleva?

Taustalla on vahva epäluottamus. Kaupunginvaltuuston tulee toimia niin, että epäluottamuksen syy poistuu. Tämä tapahtuu vain uusimalla tilintarkastuksen kilpailutus.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.