Uudet tutkimustulokset yllättivät

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tutkijat julkaisivat Suomen Lääkärilehdessä tutkimuksen terveydenhuollon keinoin vältettävissä olevasta kuolleisuudesta. Tällä tarkoitetaan kuolemia, jotka voitaisiin välttää, jos oikea-aikaista ja vaikuttavaa terveydenhuoltoa olisi tarjolla.

Tutkimus käsittelee aikajaksoa 1992 - 2003. Tutkimuksen perusteella Keski-Suomessa ei tässä asiassa ole onnistuttu kovin hyvin.

Terveyskeskustoiminnalla vältettävässä kuolleisuudessa maakunta oli Suomen sairaanhoitopiireistä kolmanneksi huonoin ja erikoissairaanhoidolla vältettävässä kuolleisuudessa huonoin.

On hyvä, että Keskisuomalainen on nostanut aiheen esille. Tutkimukseen sisältyy monia epävarmuustekijöitä ja virhepäätelmien mahdollisuuksia. Toisaalta asiaan on joka tapauksessa suhtauduttava vakavasti ja otettava tulokset huomioon vastaista toimintaa suunniteltaessa.

Erikoissairaanhoidon kustannukset suhteutettuna väkilukuun ovat Keski-Suomessa suomalaisista sairaanhoitopiireistä toiseksi alhaisimmat. Perusterveydenhuollon kustannukset sen sijaan ovat sairaanhoitopiirien keskitasoa korkeammat.

Aikuisväestön tärkeimmät kuolinsyyt ovat syöpä, sydän- ja verisuonisairaudet, tapaturmat sekä alkoholin runsaasta käytöstä aiheutuvat kuolemat.

Erikoissairaanhoidon keinoin voidaan vaikuttaa tapaturmiin varsin vähän. Työpaikkaterveydenhuollon ja työnantajien toimin voidaan vaikuttaa työtapaturmiin. Toinen merkittävä tapaturmasektori, liikenne on pääosin terveydenhuollon ulottumattomissa. Liikenneturvallisuuteen vaikutetaan valtakunnallisilla ratkaisuilla.

Syöpäjärjestöt ovat tehneet selvityksiä syövän hoidon tuloksista sairaanhoitopiireittäin. Merkittäviä eroja hoidon tuloksissa ei ole huolimatta siitä, että syövän hoitoon käytetään asukasta kohti varoja eri tavalla eri sairaanhoitopiireissä.

Keski-Suomi ei ole siis syövän hoidossa menestynyt muita alueita huonommin. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos on aikaisemmin julkaissut tutkimuksia, joissa selvitetään mm. sydänsairauksien hoidon tuloksellisuutta. Näissä tutkimuksissa Keski-Suomi on sijoittunut sairaanhoitopiirien keskitasoon tai sen yläpuolelle.

Näiden tulosten valossa nyt julkaistun tutkimuksen tulos on yllättävä. Tulosta saattaa selittää mm. hoitokäyttäytyminen, siis hakeutuminen hoitoon.

Sosiaaliryhmien välillä on huomattavia eroja tässä suhteessa. Joissakin väestöryhmissä hakeudutaan hoitoon aikaisemmin kuin toisissa ja hoitoon hakeutumisella on suuri merkitys hoitotuloksiin mm. syövän ja verisuonisairauksien osalta. Tutkijat toteavat, että valtakunnan tasolla tehostuneen hoidon avulla vältettävät kuolemat muodostavat noin neljänneksen kaikista vältettävistä olevasta kuolleisuudesta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa väestölleen erikoissairaanhoidon palveluita keskimäärin hieman vähemmän kuin muut suomalaiset sairaanhoitopiirit. Osa tästä selittyy sillä, että terveyskeskukset ovat maakunnassa vahvempia ja omaavat laajemman toimintaskaalan kuin muualla Suomessa.

Vahva perusterveydenhuollon rahoitus saattaa olla hyvinkin tarkoituksenmukainen ratkaisu terveydenhuollon kokonaisuutta ajatellen. Sairaanhoitopiiri jatkaa vuonna 2010 kuudetta vuotta samalla työpanoksella.

Vaikka nyt esillä ollut tutkimus sisältää monia ristiriitaisuuksia aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna, on pohdittava sitä, voidaanko jatkossa selvitä nykyisellä palvelutuotannolla vai tulisiko tuotantoa joillakin sektoreilla lisätä ja myös sitä, missä määrin henkilöstömääriä tulisi tarkastella uudelleen.

JOUKO ISOLAURI sairaanhoitopiirin johtaja JUKKA PUOLAKKA johtajaylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.