Uudistuva maaseutu on yhteistyötä

Aluekehittämisen rakenteissa tapahtuu muutoksia. Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO korvaa aiemmat aluekehittämisen ohjelmat. KOKO tukee paikallisen tason strategista kehittämistyötä ja on ennakoiva väline alueen kehitysedellytysten parantamiseksi sekä merkittävien hankkeiden käynnistämiseksi.

Ohjelmakausi alkaa vuoden 2010 alusta ja kestää vuoden 2013 loppuun. Keski-Suomen maaseutualueiden ohjelma on nimeltään Uudistuva maaseutu. Ohjelman toteuttamisesta vastaa AMO-ohjelman tavoin Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry.

Tavoitteena on tunnistaa ja hyödyntää alueen omaa innovaatiopotentiaalia, vahvistaa osaamista ja tukea maaseudun uudistumista. Tiivis ja rajaton yhteistyö, uusien toimintatapojen rohkea kokeilu ja positiivinen tekemisen meininki takaavat sen, että Keski-Suomen maaseutualueet kuuluvat tulevaisuuden menestysseutuihin.

Toimimme uudessa ohjelmassa verkostomaisesti "seitissä", jossa on useita solmupisteitä - kuntakeskuksia, taajamia ja kyliä. Seittimallin mukaisesti johonkin solmupisteeseen kohdistuva kehittämistyö koituu koko alueen hyväksi. Ratkaisevaa on solmupisteissä hankitun tiedon, tulosten ja kokemusten välittäminen tehokkaasti alueen muille toimijoille. Tähän etsimme hyviä toimintatapoja.

Uudistuva maaseutu-ohjelma onkin ensisijaisesti toimintatapaohjelma, jossa etsitään ja kokeillaan uusia käytäntöjä. Ohjelma toimii kehittämisen starttimoottorina ja pohjustaa laajempia kehittämistoimia.

Runsaan 55 000 asukkaan alueen vahvuudet perustuvat luonnonvaroihin, niiden kestävään hyödyntämiseen ja jalostamiseen. Alueen menestystekijöitä ovat myös yritteliäisyys, monipuoliset maaseutuasumisen vaihtoehdot sekä vireä kulttuuri- ja taitelijatoiminta. Ohjelma-alueen saaristo-osakunnat - Joutsa, Kivijärvi ja Luhanka - tuovat omat lisämausteensa esimerkiksi asumisen vaihtoehtoihin.

Vahvuuksiamme ovat maatalous ja erityisesti maidontuotanto, metsätalous, bioenergiaklusteri, puu- ja rakennustuoteteollisuus, metalliala sekä vesi- ja ympäristötekniikka. Ohjelma-alue ei ole kuitenkaan kauttaaltaan samanlainen, vaan osaamisen ja kehittämisen painopisteissä on eroja. Erilaisuus onkin voimavaramme. Opimme toinen toisiltamme.

Ohjelman avulla etsitään uusia kumppanuuksia ja rakennetaan seittiin uusia säikeitä - myös alueen ulkopuolelle. Haemme hyviä käytäntöjä ja oppia myös muualta. Vasti'ikään valmistuneen kansallisen luonnonvarastrategian mukaisesti Uudistuva maaseutu- ohjelma-alueella toimitaan "älykkäästi luonnon voimin".

Toimenpidekokonaisuudet limittyvät kiinteästi toisiinsa ja muodostavat yhdessä kehittämiskokonaisuuden, joka tukee maaseudun uudistumista. Kussakin toimenpidekokonaisuudessa etsitään ja sovelletaan vaihtoehtoisia toimintatapoja ja hyviä käytänteitä, esimerkkeinä erilaiset osallistamistavat ja yhteistoimintamuodot, nk. Living Lab-mallin soveltaminen ja teknologian hyödyntäminen. Toimenpidekokonaisuuksissa tullaan lisäksi järjestämään erilaisia tapahtumia, esimerkiksi tulevaisuusverstaita, luovuuspajoja ja teemakohtaisia elinkeinoseminaareja.

Aktiivinen tiedottaminen on keskeinen osa ohjelman kaikkia toimenpiteitä: kerrotaan uusista toimintamalleista, menestystarinoista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä edistetään positiivista me-henkeä. Tärkeätä on vahvistaa alueen ja sen asukkaiden omaa tulevaisuuden uskoa, tehdä aluetta positiivisella tavalla tunnetuksi ja halutuksi sekä uusille asukkaille että yrittäjille.

MARJA SALONEN K-S:n alueellinen maaseutuohjelma AMO VARPU SAVOLAINEN Jyväskylän amk., teknologiayksikkö

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.