Vanhuksista huolehdittava vaikka sote on kesken

Keskisuomalaisessa oli mielipideosastolla 29.7. kirjoitus, jossa puututtiin Jyväskylän kaupungin suhtautumisesta ikäihmisiin. Kirjoituksessa sanottiin meitä ikäihmisiä romuksi ja jätetavaraksi.

Noin vähättelevillä sanoilla ei yhteiskunta ole pyrkinyt selviytymään laissa säädetyiltä velvollisuuksilta, vaan kaupunki on järjestänyt vajaakykyisille ja hoitoa tarvitseville ihmisille maksua vastaan jatkohoitoa esim. perustamalla palvelutaloja. Niissä asukas saa asunnon lisäksi ruoan, puhtaanapidon, lääkityksen ym. tarpeellisen hoidon eli vanhusta ei ole jätetty hunningolle.

Yhteiskuntaa, tässä tapauksessa Jyväskylän kaupunkia, velvoittaa useampi laki, mm. sosiaalihuoltolaki, sosiaali- ja terveydenhuollosta annettu laki jne., joissa laeissa kunta on velvoitettu ottamaan vastuun vanhusten ja vammaisten hoidosta.

Aikaisemmin vanhukset saivat asua kotona pitkään ja samassa talossa saattoi asua useampi sukupolvi. Kautta aikain talon isäntä ja emäntä ovat luovuttaneet tilanhoidon sille, joka sitoutui hoitamaan heitä (syytinki). Lakisääteistyminen on pääasialtaan alkanut vuosikymmenten 1920–1970 aikana. Tällöin vanhuksista alettiin huolehtia lakisääteisesti. Perustettiin mm. kunnalliskoteja ja vuodeosastoja. Kotipalveluja palvelutalo toiminta alkoi 1980-luvulla.

Tilastollisesti tiedossa on, että varsinkin suurten ikäluokkien vanhenemisesta johtuva eläköityminen lisääntyy lähivuosina kovaa vauhtia. Siispä eläkeläisten ja vanhusten määrä lisääntyy nykyisestään huomattavasti. Tällöin kasvaa myös kaupungin vastuu vajaakykyisten ja vanhusten hoidosta.

Tulevana vuotena ovat kunnallis-, maakunta-, ja eduskuntavaalit, joissa valitaan päättäjät päättämään vaikkapa vanhusten ja vajaakykyisten sekä eläkeläisten hoitoasioita. Kunnallista hoitoa tarvitsevien ihmisten lukumäärän kasvu edellyttäisi mm. hoitoresurssien lisäämistä.

Jarruna rakentamiselle on laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta, joka laki rajoittaa sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvittavien rakennusten rakentamista ja peruskorjaamista. Laki tuli voimaan 1.7. 2016 alkaen ja jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Lain voimassaolosta ei jatkossa ole vielä tietoa.

Toisena esteenä vanhusten asioiden eteenpäin viemiselle on sotelain keskeneräisyys. Saa nähdä, milloinka ja millaisena uusi sotelaki astuu voimaan. Uuden sotea koskevan lain teko ja voimaantulon saattaminen on kestänyt käsittämättömän pitkän ajan.

Huippupianisti liro Rantalalta kysyttiin: Mitä tulee mieleen sanasta sote?

Vähäisen mietinnän jälkeen tuli vastaus: ”Valmistelu on kestänyt aika pitkään. Sinä aikana jazz on kehittynyt”. Muusikolle tulee tällaiset vertailut mieleen. Tavallinen ihminen toteaa, että tuona aikana olen ehtinyt tehdä paljon töitä ja sairastella.

Paavo Laitinen

82-vuotias eläkeläinen

Jyväskylä

Uusimmat

Mielipidekirjoitus

Pitääkö olla huolissaan?

Lyhyet

Suomalaisten turvallisuus etusijalle

Seksuaalirikokset syynissä

Lyhyet

Vaalitulos on vielä valinkauhassa

Lyhyet

Tarvitsen kuulo- laitettani

Paikallinen sopimus parantaisi työhyvinvointia

Lyhyet

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.