Vastuu perhehoidon laadusta on yhteinen

Keskisuomalainen uutisoi lauantaina 30.5. kehitysvammaisten perhehoidon valvonnan puutteesta. Jotta perhehoito olisi hyvää, tarvitaan tietoa, koulutusta, yhteistyötä, tukea ja valvontaa. Perhehoitajalta edellytetään valmiuksia toimia perhehoitajana.

Valmiuksia ovat kyky suojella, hoivata ja pitää huolta, vastata erityistarpeisiin, turvata pysyvyys ja jatkuvuus ihmissuhteissa sekä tehdä yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa perhehoitoon sijoitetun asioissa.

Näiden valmiuksien olemassaolo varmennetaan perhehoitajien ennakkovalmennuksella. Jokaiselle perhehoitoa tarvitsevalle henkilölle etsitään perhe, jolla on valmiudet vastata juuri hänen tarpeisiinsa. Mikäli perheeseen sijoitetaan enemmän kuin neljä henkilöä, edellytetään että perhehoidosta vastaa kaksi kodissa asuvaa perhehoitajaa, joista ainakin toisella on vaadittava sosiaalialan koulutus. Perheeseen voidaan sijoittaa enintään 7 henkilöä.

Perhehoitaja ei saa jäädä tehtävässään yksin. Hänellä on oikeus sosiaalityöntekijän tukeen, täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen sekä vapaan pitämiseen. Perhehoidossa elävällä lapsella, nuorella tai aikuisella on oikeus saada tarvitsemiaan palveluita. On tärkeää, että esimerkiksi aikuisilla kehitysvammaisilla on järjestettyä päivä- tai työtoimintaa.

Perhehoito on hoitoa yksityiskodissa. Tuki, työnohjaus ja muut palvelut varmistavat perhehoidon läpinäkyvyyden.

Kun useat ihmiset ovat tekemisissä sekä perhehoitajan että perhehoidossa elävän henkilön kanssa, heille kertyy tietoa ja havaintoa perheen jaksamisesta ja perhehoidossa elävän hyvinvoinnista.

Tämän kaiken tulee olla organisoitua toimintaa. Kokemusten mukaan erityisesti kehitysvammaisten perhehoidon onnistuminen edellyttää avointa ja kuntien väliseen yhteistyöhön perustuvaa järjestämistapaa.

Tällä hetkellä Keski-Suomessa kehitysvammaisten perhehoito on organisoitu pirstaleisesti. Kuntien välistä yhteistyötä sekä yhteisiä toimintakäytäntöjä on kehitettävä.

Kaikilla osapuolilla on vastuu perhehoidon laadusta. Perhehoidon lainsäädännön kehittäminen on käynnissä.

Suurimmat kehittämisen osa-alueet ovat perhehoitoon sijoitetun oikeudet, perhehoitajan sosiaaliturva ja asema sekä perhehoidon valvontaa koskevat säädökset.

On tärkeää, että perhehoitoa normittava lainsäädäntö saadaan valmiiksi kuluvalla hallituskaudella.

Hyvän perhehoidon järjestäminen vaatii oikeanlaisen lainsäädännön, toimivan yhteistyön eri tahojen välillä sekä tarvittavat resurssit tuen ja valvonnan järjestämiseen. Toivomme, että Keski-Suomessa perhehoidon järjestäjät sekä muut tahot toimivat yhteistyössä asian ratkaisemiseksi.

MARIA KUUKKANEN kehittämispäällikkö HANNU PIISPANEN kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry Jyväskylä

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.