Yhteistyö vai kilpailu?

Keskisuomalaisen va. pääkirjoitustoimittaja Markus Mattlar kirjoitti mm. numeroarvioinnin siirtymisestä takaisin alemmille luokka-asteille (KSML 20.2.). Kyse ei ole uudistuksesta vaan paluusta vanhaan.

Oppilasarvostelu sisältää poikkeuksellisen vahvan tradition ja muutosvastarinnan. Yhdysvalloissa on todettu, että kunkin aikakauden kasvatusfilosofia heijastuu arvostelukäytänteissä. Siellä oppilasarvostelun uudistamista on luonnehdittu vuosisadan uudistukseksi. Huolimatta valtavasta määrästä aikaa ja energiaa, jota kehittämistyöhön uhrattiin, jouduttiin toteamaan, että arviointityö on eräs vaikeimpia ongelmia, joiden parissa kasvattajat joutuivat painimaan.

Myös Suomessa oppilasarvostelun uudistaminen käynnistyi muutaman vuoden viiveellä peruskoulun jälkeen, sillä arvostelun/arvioinnin kehittäminen tiedettiin vaikeaksi. Sitä varten koottiin oma komitea, joka laati oppilasarvostelun uudistamistoimikunnan mietinnön. Sen ilmestyttyä käynnistyivät myös kehittämis-, kokeilu- ja tutkimustyö. Näihin osallistuivat tuhannet lasten vanhemmat, oppilaat ja opettajat.

Kokeilujen ja tutkimusten pohjalta annettiin myös arviontiohjeet. Ne koskivat arvioinnin tehtäviä, arviointimuotoja sekä arvioinnista tiedottamista. Uudistus kattoi laajasti koko arvioinnin alueen ei ainoastaan oppilaalle annettavat lukukausitodistukset.

 

Arvioinnin tehtävistä tärkein on oppilaan minäkäsityksen kehittäminen – itsetuntemuksen, itsearvostuksen ja itseluottamuksen vahvistaminen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että heikot numerot kasautuvat usein samoille oppilaille; ne masentavat ja vain harvoja ne kannustavat ponnistelemaan.

Numerot tuovat mukanaan kouluyhteisöön myös vertailun ja oppilaiden välisen kilpailun. Ovatko ne tarpeellisia ja edistääkö kilpailu oppimista? Kertooko yksi numero, missä kohdin ovat heikot ja vahvat kohdat? Totta kai on mukava saada hyviä numeroita, mutta kilpailussa on sekä voittajia ja häviäjiä.

Ihanteellinen arviointimuoto on ”kolmikantainen” arviointikeskustelu, jossa opettaja, vanhemmat ja oppilas keskustelevat. Se on kuitenkin erityisen haastava ja vaatii opettajalta paljon. Arviointi kaiken kaikkiaan on tärkeä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen alue.

 

Eira Korpinen ja Marja-Leena Husso

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.