Yliopiston näytettävä tietä yhteis-kunnan ongelmien ratkaisemiseen

Matti

Manninen

Elämme tulevaisuudessa. Näin sanoo yliopistomme juhlavuoden tunnus ”jo 150 vuotta tulevaisuudessa”. Juhlavuosi on luonut katsauksen loistavaan historiaamme: kuinka pienen kylän kokoisen kaupungin opettajaseminaari oli luomassa Suomeen maailman parasta ja tasapuolisinta kansakoululaitosta ja kuinka seminaari kasvoi johtavaksi kasvatusalan korkeakouluksi ja yhdeksi maamme parhaista monialaisista yliopistoista.

Monialaiselta kansainväliseltä yliopistolta odotetaan enemmän kuin opettajankoulutuksen aloittaneelta seminaarilta. Olemme yhä edelläkulkijoita peruskoulutuksen kehittämisessä. Mutta sen lisäksi meidän tulee olla tiennäyttäjiä myös tutkimuksessa ja yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisessa.

Tieteen yksi peruspilareista on, että tutkimus saa kyseenalaistaa uskomukset ja aikaisemmat tieteelliset tulokset. Tärkeää on myös, että tutkija kyseenalaistaa myös omat uskomuksensa ja tuloksensa. Tämäkin on osa tutkimuksen vapautta. Yliopistot ovat voineet tarkastella yhteiskunnan ilkeitäkin ongelmia ulkopuolisten silmin ja antaa oman, mahdollisesti jopa puolueettoman, näkemyksensä monimutkaisiin poliittisiin päätöksiin.

Yliopistoilta myös odotetaan paljon. Tukeamme halutaan sekä alueellisten että kansallisten ongelmien ratkaisemiseen. Tämä on aivan oikein, toimimmehan pääsääntöisesti yhteiskunnan rahoituksella. Yliopistomme on toiminut koko 150-vuotisen historiansa ajan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen maakunnan kanssa. Emme olisi pärjänneet näin hyvin ilman toisiamme.

Uusin osoitus hyvin toimivasta yhteistyöstä on kaupungin onnistuminen valtakunnallisessa Innovatiiviset kaupungit -hankkeessa, jonka valmisteluun osallistuivat myös yliopisto, ammattikorkeakoulu, Jykes, Keski-Suomen liitto, Jämsän ja Äänekosken kaupungit sekä alueen yritykset.

Myös yhteistyö yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä on tiivistynyt. Tänä vuonna olemme solmineet sopimukset liikuntapalveluista ja yhteisen musiikkikampuksen organisaatiosta. Uskon, että yhteistyö tulee edelleen lisääntymään ja löytämään uusia muotoja.

Keneltäkään ei ole voinut jäädä huomaamatta, että yliopiston tiloissa on ollut ongelmia ja että näitä ongelmia on poistettu määrätietoisesti. Tämä on varmasti ollut henkilöstölle ja opiskelijoille haasteellista.

Tilojen remonteissa ja uusien tilojen rakentamisessa piilee myös suuria mahdollisuuksia. Uusia tiloja suunniteltaessa meidän tulee muistaa, että emme rakenna niitä vain itsellemme, vaan myös tuleville sukupolville.

Strategisiin linjauksiimme kuuluu toimitilojen neliöiden vähentäminen. Henkilökunnan ja opiskelijoiden mielikuvitusta tarvitaan yliopiston tilojen suunnittelussa ja käytössä. Yliopistomme rakentaa Ruusupuistoon ja Mattilanniemeen uusia tiloja. Tehkäämme niistä sellaiset, että yliopiston 200-vuotisjuhlassa voidaan todeta meidän olleen aikaamme edellä.

Jyväskylän yliopistoon haki tänä vuonna lähes 20000 opiskelijaa. Hakemusten määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto oli Suomen kolmanneksi suosituin yliopisto.

Motivoituneet opiskelijat takaavat yliopiston menestymisen. Yliopisto tietää tämän ja parantaa opetus- ja opiskelumetodeja, opiskeluympäristöjä sekä opiskelijoiden hyvinvointia. Student life -ohjelmaan käytetään vuosittain lähes puoli miljoonaa euroa. Opettajilta vaaditaan hyvää opetustaitoa ja pedagogisia valmiuksia.

Olemme mukana kehittämässä uusien teknologioiden muokkaamaa koululaitosta. Viime keväänä valmistui eLearning-työryhmän raportti, jonka suositusten pohjalta yliopisto tulee kehittämään omaa ja yhteiskunnan tarvitsemaa koulutusta.

Kehitystyö ei saa jäädä vain pienten työryhmien ja alasta kiinnostuneiden harrastukseksi, vaan kaikkien opettajien pitää kehittää itseään ja olla innovatiivisia uusien mahdollisuuksien soveltajina.

Jyväskylän yliopisto aloittaa nyt 151. lukuvuotensa. Olemme erinomaisessa kunnossa ja valmiita tekemään tulevaisuutta.

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston rehtori. Teksti on lyhennelmä lukuvuoden avajaispuheesta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.