Uutta lapsipolitiikkaa tehdään Keski-Suomessa muita edellä

Keskisuomalainen kommentoi pääkirjoituksessaan 22.2. osuvasti lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan kertomusta eduskunnalle: Lasten ja perheiden eriarvoistuminen on jatkunut jo pitkään. Samalla voimme iloita siitä, että suurin osa lapsista voi hyvin ja jopa entistä paremmin.

Eriarvoistumista ovat ruokkineet lasten ja perheiden palveluiden hajanaisuus, asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden huono kohtaaminen sekä varhaisen tuen puutteet. Vaikka tärkeitä korjausliikkeitä on tehty, työ on usein katkennut hallituksen vaihdoksiin.

Sipilän hallituksen käynnistämä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on pyrkinyt ottamaan oppia menneestä ja tekemään pysyvää, laajapohjaista muutosta tulevien sote- ja sivistystoimen palveluiden rakenteisiin ja sisältöön.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaavat työtä yhdessä. Tuhansia toimijoita jokaisen maakunnan alueelta on tuomassa perheille sopivaa tukea oikeaan aikaan. Viranomaisten lisäksi mukana ovat laajasti myös järjestöt ja seurakunnat.

Tavoitteena on kaikille lapsille parempi kasvu- ja oppimisympäristö sekä perheiden hyvä arki. Vanhemmuuden tukea vahvistetaan näyttöön perustuvilla menetelmillä.

Sovinnollisuutta erotilanteessa tukee uudistuva laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Varhaiskasvatuslaki uudistuu lapsen oikeuksiin perustuvaksi. Perhekeskukset verkostoivat palveluita asiakaslähtöisesti. Erityispalveluiden, kuten lastenpsykiatrian, osaamista tuodaan lähemmäs neuvolaa, varhaiskasvatusta ja koulua. Lastensuojelua uudistetaan ihmissuhteita vahvistavaksi tiimityöksi.

Lapset, nuoret ja perheet ovat mukana kehitystyössä. Keski-Suomessa vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta muun muassa kokemusasiantuntijuuden ja monitoimijaisen tiimityön avulla. Family School -pilotissa myös vanhemmat tulevat kouluun mukaan lapsen tueksi.

Hyvää arkea turvaamaan tarvitaan lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria. Hallinto- ja ammattikuntalähtöisestä toimintatavasta irtautuminen vie aikaa. Muutostyö on vasta alussa.

Ministeriöiden yhteiset LAPE-selvityshenkilöt ovat ehdottaneet yhteisen tahtotilan linjaamista kansallisella lapsi- ja perhestrategialla, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat antaneet tälle laajan tukensa. Asia on parhaillaan ministereiden arvioitavana.

Keski-Suomessa lapsistrategiatyöhön edettiin jo muuta Suomea aiemmin, ja maakuntahallitus päätti jo viime vuonna huomioida ”Lapsiystävällinen Keski-Suomi” -asiakirjan ja tahtotilan toimeenpanosuunnitelmassaan.

Keski-Suomen maakunta ja tulevat maakuntavaltuutetut ovat avainasemassa tulevaisuuden lapsiystävällisen Keski-Suomen mahdollistajina. Kuten pääkirjoitus 22.2. totesi, lasten hyvinvoinnin tärkeydestä vallitsee poliittinen yksimielisyys, mikäli puolueiden ja ehdokkaiden vaalikamppailujen painotuksia on uskominen. Yhteinen tavoitteemme on, että Keski-Suomi tunnetaan vuonna 2025 lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana. Nyt on tekojen aika myös Keski-Suomessa.

Maria Kaisa Aula

hankejohtaja

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

sosiaali- ja terveysministeriö

Päivi Fadjukoff

puheenjohtaja

Keski-Suomen maakunnallinen LAPE-ryhmä

Hanna Hämäläinen

Keski-Suomen LAPE-muutosagentti

Raija Harju-Kivinen

hankepäällikkö

Keski-Suomen LAPE

Lue lisää aiheesta