Pieni ydinreaktori voisi olla ratkaisu myös Jyväskylässä

Eetu Kinnunen

Joukko kaupunginvaltuutettuja Helsingissä ja Turussa on allekirjoittanut aloitteen uudentyyppisen pienen ydinreaktorin rakentamisesta korvaamaan kivihiilestä kaukolämpöä ja sivutuotteena sähköä tuottavia voimalaitoksia.

Ajatus virisi oivalluksesta, kuinka hankalaa lupauksia hiilivapaasta energiantuotannosta on lunastaa. Suuren kaupungin kaukolämmön tuotto puupelleteillä vaatisi laajojen metsäalueiden riipimistä paljaaksi vain tähän tarkoitukseen, puunjalostusteollisuuden tai hakkuiden jätteet eivät olisi kuin pieni apu asiassa.

Maakaasu olisi vain marginaalinen parannus, sillä fossiilisena polttoaineena sekin on rajallinen ja hiilidioksidipäästöjä ilmakehään synnyttävä energiamuoto. Maakaasu, kuten kivihiilikin tuodaan Suomeen Venäjältä, joten tämä muutos ei myöskään paranna maamme energiaomavaraisuutta.

Entä omavaraisuus? Jyväskylässä poltetaan Keljonlahden voimalaitoksessa pääasiallisesti puuta ja turvetta, nyt talvipakkasilla Rauhalahdessa kivihiiltä. Turpeen poltto aiheuttaa yhtä lailla päästöjä kuin kivihiilikin, se uudistuu lähes yhtä hitaasti. Lisäksi turpeen nosto vahingoittaa Keski-Suomen alueen vesistöjä ja ekosysteemejä.

Turpeenpoltosta tulisikin päästä eroon yhtä lailla kuin kivihiilestä. Ongelmana on, että tehokas biomassan polttolaitos vaatii turvetta tukipolttoaineena. Kun tätä yhtälöä puntaroi, ei liene ihme, että Helsingissä ja Turussa useat ydinvoimaan kriittisesti suhtautuneet vihreiden valtuutetut ovat allekirjoittaneet ydinvoima-aloitteen.

Keskiössä on tarve tuottaa kaukolämpöä. Sitä ei saada tuuli-, aurinko- tai vesivoimalla ja suora sähkölämmitys on tehoton vaihtoehto. Ainoat muuhun kuin polttamiseen perustuvat tehokkaat tavat tuottaa kaukolämpöä ovat geoterminen energia eli maalämpö, sekä ydinreaktiossa syntyvän lämmön hyödyntäminen.

Maalämpöä voi hyödyntää vain soveltuvissa paikoissa, vaikka teknologia alalla kehittyykin lupaavasti. Nykyisten lauhdevoimaloiden etuna on, että niistä saadaan myös sähköä.

Pienen ydinreaktorin voi sijoittaa lähes minne vain. Se ratkaisee myös monia isoihin laitoksiin liittyviä ongelmia koskien rakentamisen kestoa ja turvallisuutta. Pienessä reaktorissa onnettomuustapauksessa radioaktiivisten aineiden vuodon voi eristää ennen haittojen aiheutumista.

Nykyinen ydinenergialaki ei tunne kevytreaktoreita eikä toimi maalaisjärjen mukaisesti: tehon sijaan laki puuttuu reaktorien määrään, jonka vuoksi 1600 MW tehon Olkiluoto 3 tarvitsi yhden ydinvoimaluvan, mutta saman määrän energiaa tuottavat 10 pienreaktoria tarvitsisivat kukin oman lupansa.

Osittain Suomen ydinvoimalainsäädännön takaperoisuudesta johtuen meikäläiset ydinvoimahankkeet ovat mammuttikokoisia, taloudellisesti riskialttiita ja alttiita poliittiselle pelille.

Jyväskylässä uudet voimalaitosinvestoinnit ovat vielä kaukana ja Keljonlahden voimalan käyttö elinkaarensa loppuun lienee pienimmän mahdollisen haitan tie myös ympäristönäkökohdista.

Jyväskylän päästöjen vähentäminen toteutuu lähitulevaisuudessa ensisijaisesti parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. Tällä on nykyisen lainsäädännön ja energiavaihtoehtojen puitteissa paras tuotto–panos-suhde ja mahdollisuus saada nopeasti myös taloudellisia säästöjä kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille.

Pidemmällä aikavälillä Jyväskylän ja sen asukkaiden etua ajattelevien on ajettava muutosta energialainsäädäntöön, jotta aidosti hiilivapaat ja tehokkaat tavat tuottaa tarvittava sähkö ja lämpö kaupunkilaisille toteutuvat.

Eetu Kinnunen

poliittinen sihteeri (sd.)

Jyväskylän Työväenyhdistys

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.