Kela kurjistaa vammaisten tulkkauspalvelua

Veera Wusu

Hyvä pääjohtaja Elli Aaltonen, kirjoitamme teille vammaisten tulkkauspalveluiden kilpailutuksesta huolestuneina tulkkeina.

Kela on järjestänyt tulkkauspalvelua vuodesta 2010 alkaen. Tulkkausalan työntekijän näkökulmasta tulkkauspalvelun siirtyminen Kelalle on ollut alaa kurjistava muutos.

Tulevan kilpailutuksen palvelukuvaukset on julkaistu ja olemme lukeneet niitä ihmetellen. wToivoimme muutoksesta parannuksia, mutta löydämme huononnuksia.

Kela on rajaamassa ostamansa palvelun määrää. Se on määrittänyt ostettavan resurssin eri hankinta-alueille.

Valtiollinen toimija on tekemässä päätöksen, jonka vuoksi osa palveluntuottajista jää vaille toiminnan jatkamisen mahdollisuuksia.

Tämä tarkoittaa työttömyyttä ja konkursseja, kustannuksia yhteiskunnalle ja tragedioita yksittäisille ihmisille. Lisäksi resurssien kattavuudesta suhteessa palvelun tarpeen määrään ei ole varmuutta.

Palvelukuvauksen mukaan peruuntuvasta tulkkauksesta ei ole oikeutta laskuttaa.

Toisin sanoen viikon mittaiselle leirille tilattu tulkki jää kokonaan vaille korvausta leirin peruuntuessa, vaikka peruutus tapahtuisi juuri leiriä edeltävänä päivänä.Kukaan ei voi tehdä töitä tällaisin ehdoin.

Kolmas palvelukuvauksissa esitelty huononnus on matka-ajan korvauksen poistaminen.

Matkustaminen on osa tulkin työtä, sillä asiakkaita asuu myös asutuskeskittymien ulkopuolella.

Matka-ajan korvaamisesta kieltäytyminen käytännössä estää tulkkeja tekemästä töitä pidemmän matkan päähän.

Tämä vaikuttaa asiakkaiden tasapuolisiin palvelunsaantimahdollisuuksiin.

Ihmetystä aiheuttavat myös Kelan kilpailutusasiakirjojen taustalla vaikuttavat näkemykset. Kelasta on muun muassa esitetty, että tulkkauspalvelun suuri ongelma on takaisinperintäoikeuden puuttuminen ja palvelun väärinkäyttö.

Alalla pitkään toimineet ovat ilmaisseet ihmetyksensä näihin kannanottoihin liittyen.

Kuvatut väärinkäytökset ovat alalla töitä tekevien näkökulmasta marginaalinen ilmiö ja ajatus takaisinperinnästä subjektiivisessa oikeudessa on erikoinen.

Nämä huomiot eivät ole saaneet Kelasta vastakaikua.

Kilpailutusasiakirjoja lukiessamme emme voi välttyä ajatukselta, että peruuntuneen tilauksen maksamatta jättäminen on Kelan tapa saada takaisinperintäoikeus toteutumaan.

Näyttää siltä, että Kela tekee omiin tulkintoihinsa perustuvia linjauksia arvioimatta, kuinka ne vaikuttavat palvelun asiakkaisiin ja alalla työskenteleviin.

Tulkkauspalvelualalla koetaan voimattomuutta.

Meillä ei ole väyliä, joiden kautta koemme saavamme äänemme kuuluviin. Kela on toiminnallaan osoittanut, ettei tulkkien ammattitaidolla ja työhön sitoutumisella ole sille arvoa.

Kela on järjestänyt tulkkauspalvelun tulkintoihinsa perustuen eikä näytä olevan kiinnostunut tulkin työn tekemisen edellytyksistä tai asiakkaiden laadukkaasta palvelemisesta.

Tulkkausalan työntekijöinä toivomme, että Kela luo puitteet, joissa palvelun tuottaminen laadukkaasti on mahdollista ja joissa tulkki voi keskittyä pääasiaan eli asiakkaiden kielellisen yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Kunnioittavasti,

Veera Wusu

Merja Toppi

Jyväskylä

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu