Jyväskylässä musiikkisali on monin tavoin tärkeä investointi

Jyväskylässä on odotettu korkeatasoista musiikkisalia vuosikymmenet. Akustiselle salille on suuri tarve ja erilaisia vaihtoehtoja on selvitetty useaan otteeseen vuosikymmenien aikana.

Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2006, että musiikkisali sijoitetaan Paviljongin yhteyteen. Vuosi sitten kaupunginvaltuustolle esiteltiin JKMM Arkkitehdit Oy:n laatima Jyväskylän musiikkisalin ja Paviljongin muutostöiden valmis hankesuunnitelma, joka löytyy kaupungin sivuilta kohdasta hankkeet.

Musiikkisali on ennen kaikkea kulttuuri-investointi, mutta sen rakentaminen vaikuttaa koko Jyväskylän elinvoimaisuuteen.

Tarvitsemme lisää hyviä syitä siihen, miksi tänne kannattaa tulla, investoida, muuttaa asumaan tai perustaa yritys.

Ihmiset, yritykset ja työpaikat tulevat sinne missä on hyvä ja monipuolinen toimintaympäristö. Musiikkisali vahvistaa tulevaisuuden näkymiä ja rikastuttaa sekä kulttuuri- että talouselämää.

Konserttisali on suunniteltu laajalle käyttäjäpohjalle. Uuden salin myötä avautuu myös monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa laajaa monitieteistä tutkimusta musiikin hyvinvointivaikutuksista.

Sali tuo Jyväskylä Sinfonialle vihdoin asianmukaiset harjoittelu- ja konserttiolosuhteet sekä luo edellytykset orkesterin jatkuvalle taiteelliselle kehittymiselle. Sali myös mahdollistaa huipputasoisten orkesterien vierailut Jyväskylässä.

Iso haaste on luoda toimintakonsepti, jossa salin käyttöaste on korkea ja käyttökustannukset pysyvät kohtuullisina.

Kaupungin tämän vuoden talousarviossa luvataan käynnistää musiikkisalin toimintakonseptin laadinta selvittämällä ensimmäisessä vaiheessa uuden teknologian hyödyntämismahdollisuudet musiikkisalin toiminnassa.

On myös tärkeää selvittää yhteistyön mahdollisuudet JAMK:n ja JAO:n musiikinopetuksen sekä Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen kanssa.

Paviljongin kokonaishankkeen kustannusarvio on lähes 53 miljoonaa euroa, josta musiikkisalin osuus on 35 miljoonaa. Rahoitusvaihtoehtoja on selvittänyt kaupunginjohtaja Timo Koiviston asettama virkamiestyöryhmä.

Uuden valtuuston on tärkeää päättää musiikkisalin ja Paviljongin muutostöiden rakentamisen aikataulusta. On myös helpompaa saada musiikkisalin toteuttamiseen tarvittavaa ulkopuolista rahoitusta, kun kaupunki on ensin itse sitoutunut hankkeen toteuttamiseen.

Musiikille on kysyntää. Sen osoittavat kaupungin vilkas musiikkielämä ja Jyväskylä Sinfonian loppuunmyydyt konsertit.

Saksassa julkaistut tutkimustilastot (DOV) osoittavat, että klassisen musiikin suosio on alkanut nousta myös nuoren yleisön parissa ja konserttikävijöissä oli enemmän 20–29-vuotiaita kuin 50–59-vuotiaita. Suomessa vastaava tutkimusta ei ole tehty, mutta suunta lienee meillä sama.

Pidämme tärkeänä, että hankkeen taloudellista kannattavuutta ei tarkastella liian kapeasti ja lyhytnäköisesti.

Musiikkisalin merkitystä tulee arvioida laajasti niin kulttuurisen hyvinvoinnin, Jyväskylän Paviljongin kuin koko Jyväskylän seudun menestyksen kannalta.

Tuija Mäkinen

YTM

Sari Laine

HuK

Tuija Elina Lindström

FT

Riitta Lätti

rautatieläinen

eläkeläinen

Timo Taskinen

FT

kuntavaaliehdokkaat (vihr.)

Jyväskylä