Perheille mahdollistettava apua erilaisissa tilanteissa

Ulla Kuittu

Valtakunnallisten lastensuojelupäivien teemana Jyväskylässä 27.–28.9.2016 oli ”Kato mua – arvokas lapsuus!” Lapsen osallisuus, kuuleminen ja kohtaaminen olivat päivien keskeisiä teemoja.

Osallisuus, kuuleminen ja kohtaaminen ovat ydinasioita myös silloin, kun nykyisiä palveluja kehitetään asiakaslähtöisemmiksi. Lasten ja perheiden palveluissa Jyväskylässä haluamme edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Uudistustyössä tarvitaan myös eri palvelujen ja toimijoiden uudenlaista yhteistyötä. Tätä työtä tehdään parhaillaan siirryttäessä kohti uutta sote-mallia. Valtakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma edistää palvelujen uudistumista ja monipuolista verkostoitumista.

Hyvin toimivat peruspalvelut ja varhaisen tuen palvelut tarjoavat perheille tukea arkeen ja voivat ennaltaehkäistä korjaavien palvelujen tarvetta. Kaikki perheet eivät kuitenkaan tule autetuiksi varhaisen tuen palveluilla.

Lastensuojeluilmoitusten määrä Jyväskylässä on jatkanut kasvuaan. Tämän vuoden syyskuuhun mennessä tehtiin 2 677 lastensuojeluilmoitusta mikä oli yli neljännes enemmän edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Artikkelissa ”Kaltoinkohtelun vaaraa on hankala havaita” (KSML 26.9.) todettiin, että vakava lapseen kohdistuva väkivalta ei ole Suomessa vähentynyt. Kuritusväkivallan hyväksyy edelleen moni aikuisista. Lapsen kaltoinkohtelun vaaraa onkin vaikea havaita ja siksi on tärkeää, että osaamme palveluissa kysyä, tarvitseeko perhe tukea.

Turvakotilaki on tullut voimaan 1.1.2015. Se on mahdollistanut Keski-Suomen turvakodista avunsaannin ilman maksusitoumusta vuorokauden ajasta riippumatta.

Kuluvana vuonna Keski-Suomen turvakodissa on ollut 66 perhettä. Ajoittain turvakoti on ollut täynnä ja 29 lapsiperhettä on jouduttu ohjaaman muihin turvakoteihin. Näissä perheissä oli yhteensä 60 lasta.

Perhekuntoutusta eri muodoissaan tarvitaankin maassamme yhä enemmän.

Joskus lyhytkin ympärivuorokautista tukea tarjoava jakso voi riittää lapsen ja perheen tukemiseksi.

Vakauttavalla jaksolla on positiivinen vaikutus vauvan elämään ja vauvan kehitykseen. Vaikka vanhemmalla itsellään ei olisi kokemusta hyvästä hoidosta, voi hän hyvällä ohjauksella oppia huolenpitoa lapsesta.

Vuosien varrella useat vanhemmat ovat löytäneet voimavaransa ja vanhemmuutensa Ensikodin jaksolla. Lastensuojelun oikea-aikaisia palveluita tuleekin lisätä ja kehittää lapsia ja perheitä kuulemalla.

Kun vanhempien voimavarat ovat vähissä, vanhemmat tarvitsevat apua lapsen tarpeiden huomioimisessa.

Ulla Kuittu

sosiaalipalvelujen palvelujohtaja

Jyväskylän kaupunki

Eija Paloheimo

toiminnanjohtaja

Keski-Suomen Ensi- ja Turvakoti

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu