Varahoito nostaa kustannuksia

Leena Kilpeläinen

Maritta Parkkonen ja Malla Sillman kysyivät (KSML 20.8.): ”Mihin suuntaan Jämsän perhepäivähoito on menossa?”

Parkkonen on JHL:n pääluottamusmies ja hänen jäsenistöönsä kuuluu varhaiskasvatuksesta perhepäivähoitajia ja avustajia. Sillman on toiminut JHL:n asettamana alakohtaisena luottamusmiehenä /KVTES varhaiskasvatus.

Nyt (31.8.2016) Jämsän kaupungin palveluksessa on 27 kotona työtä tekevää vakituista perhepäivähoitajaa. Jämsän ja Jämsänkosken yhdistyessä vuoden 2009 alussa vakituisten perhepäivähoitajien lukumäärä oli 71.

Vuosien kuluessa perhepäivähoitajista on jäänyt eläkkeelle kolmannes. Muita syitä vähenemään ovat mm. opiskelu, ammatinvaihto, muutto paikkakunnalta pois. Osa perhepäivähoitajista on siirtynyt päiväkoteihin erityislasten avustajien toimiin.

Nyt palvelussuhteessa olevista perhepäivähoitajista noin kolmanneksella on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Osalla on pitkäaikainen työkokemus ja sitä kautta hankittu osaaminen tehtävään.

Kirjoittajat epäilevät perhepäivän järjestelmällistä alasajoa mutta toteavat samalla itsekin perhepäivähoidon yhtenä varhaiskasvatuksen hoitomuotona olevan katoamassa usealla muullakin paikkakunnalla.

Syntyvyys on Jämsän kaupungissa kääntynyt laskuun vuodesta 2013 alkaen. Vuosittainen vähenemä on ollut 27–39 lasta verrattuna lukuihin ennen vuotta 2013. Pelkästään 20 lapsen vähenemä syntyvyydessä tarkoittaa viiden perhepäivähoitajan lapsiryhmän vähenemistä.

Kirjoittajat toteavat perhepäivähoidon olevan edullisin päivähoitomuoto. Näin oli aikaisemmin, mutta perhepäivähoitajien tultua työaikalain piiriin elokuussa 2011 asiaintila muuttui.

Perhepäivähoitopaikan kustannuksia nostaa perhepäivähoitolapsille järjestettävä varahoito perhepäivähoitajan korvausvapaitten ajoiksi. Varahoito on järjestetty perhepäivähoitolapsille päiväkodeissa. Tämä järjestely aiheuttaa kustannuksia.

Kunnallinen virka- ja työehtosopimus määrittää mm. perhepäivähoitajan palkkauksen. Sopimus on luonteeltaan työnantajaa sitova.

Perhepäivähoitajan palkka muodostuu perhepäivähoitajalta varattujen lapsipaikkojen mukaan. Ammattitutkinnon tai vastaavan koulutuksen suorittaminen vaikuttaa korottavasti tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten sijoitettaessa lapsia perhepäivähoitajille on huomioitava lapsen ikä, hoidollisuus ja hoitoajat, ryhmän toimivuus, kuormittavuus perhepäivähoitajan näkökulmasta sekä usein myös vanhempien kuljetusmahdollisuudet.

Alue-esimiehet tekevät parhaansa huomioidessaan mainitut asiat, mutta yllätyksenä ja ennakoimattomana asiana voi tulla esimerkiksi lapsen hoidon alkamisajankohdan siirtyminen myöhemmäksi. Tällöin perhepäivähoitaja joutuu aloittamaan ”vajaalla” ryhmällä ja palkka jää luonnollisesti pienemmäksi.

Varhaiskasvatuksen esimiehet ja JHL:n pääluottamus M. Parkkonen tapaavat säännöllisesti. Tällöin keskustellaan yhteisesti perhepäivähoidon käytänteistä ja mm. niistä yleisistä työelämän pelisäännöistä, joiden mukaan vakituisella perhepäivähoitajalla olevat hoitopaikat täytetään ensin ennen kuin rekrytoidaan määräaikaisia perhepäivähoitajia.

Jämsän kaupungissa on kokeiltu kirjoittajien mainitsemaan parityöskentelyä. Kokeilut eivät mahdollistaneet toiminnan vakiinnuttamista.

Jämsän kaupunki ei maksa perhepäivähoitajana toimivalle äidille palkkaa omien lasten hoitamisesta. Kaupungin Kelalle maksama kotihoidontuki on tarkoitettu tukemaan vanhemman valintaa hoitaa lapsi kotona päivähoidon sijaan. Kahteen kaupungin rahoittamaan palveluun ei voi olla samanaikaisoikeutta.

Jämsän kaupungissa arvostetaan henkilöstön tekemää työtä riippumatta siitä, missä tehtävässä työtä tehdään. Henkilöstö tekee työllään kaupungin palvelut ja niiden laadun. Myös ammatillista osaamista vahvistavaa koulutusta tarjotaan ja tarvittaessa esimerkiksi työnohjausta.

Kaupungissa on viime vuosina panostettu voimakkaasti vuorohoitoon mm. investoimalla uusi vuoropäiväkoti. Perhepäivähoitajat on näin voitu vapauttaa työhön usein kuuluvasta ja raskaaksi koetusta ilta-, yö- ja viikonlopputyöstä.

Viime vuosina vanhemmat ovat enenevässä määrin hakeneet lapsilleen päiväkodista hoitopaikkaa. Perhepäivähoito yhtenä varhaiskasvatusmuotona antaa vanhemmille valinnan mahdollisuuden lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa. Jämsän kaupunki on pääsääntöisesti pystynyt tarjoamaan kaikille halukkaille hakijoille haluamansa perhepäivähoitopaikan.

Leena Kilpeläinen

sivistystoimenjohtaja

Merja Huolman-Rihkajärvi

varhaiskasvatusjohtaja

Jämsän kaupunki

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Tilaa uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.