Satosen työryhmän raportti vahvistaa Ylen asemaa

Arto Satosen (kok.) työryhmä sementoi Yleisradion mahtiaseman suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansalaisten maksaman Yle-veron korkean tason. Ryhmän työn tuloksista kerrottiin torstaina. Välillä ristiriitainenkin työryhmä löysi ratkaisun, johon kaikki puolueet yhtyivät. Se oli politiikan voitto vapaasta markkinataloudesta ja valtiollisen tiedotuksen voitto vapaasta sanomalehdistöstä.

Satosen työryhmältä odotettiin sanomalehdistössä paljon, mutta lopputulos on jokseenkin merkityksetön. Se ei anna yhtään valoa vaikeassa tilanteessa olevalle toimialalle.

Todennäköisesti moni paikkakunta menettää seuraavan kymmenen vuoden aikana oman paikallislehtensä ja moni maakunta seitsemänpäiväisen maakuntalehtensä. Luotettavasti tehtyä paikallista tietoa ei ehkä sen jälkeen ole saatavilla. Ylen ilmainen tekstimuotoinen tiedontarjonta tekee tilaajapohjaisuuteen perustuvan tiedontuotannon vaikeaksi. Kun toisaalta kansainväliset jätit kuten Google ja Facebook valtaavat tilaa ilmoitusmarkkinoilla, ilmoituspohjaisuuskaan ei elätä laadukasta paikallista sanomalehdistöä. Tilanteesta on tulossa katastrofaalinen.

Sanomalehtiala oli odottanut, että osa Yleisradion rahoituksesta olisi siirretty esimerkiksi kuljetustueksi sanomalehdille tai paikallisen tiedontuotannon tueksi. Esimerkiksi naapurimaissamme Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on käytössä vuotuinen lehdistötuki. Suomesta sellainen poistui jo vuosia sitten. Naapurimaissa tuki on noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.

Sanomalehtialan kannalta oleellista olisi ollut, että Ylen julkisen palvelun roolia seurattaisiin ja tarvittaessa rajattaisiin. Esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa on rajoitettu toimintaa verkossa.

Satosen työryhmän raportti osoittaa, että poliitikot haluavat pitää oman tiedotusvälineensä. Yle myös liehittelee poliitikkoja runsaalla näkyvyydellä ohjelmissa, joten symbioosi on olemassa. Kumpi on isäntä ja kumpi renki, on epäselvää.

Kansalaiset maksavat Ylen 500 miljoonan euron kustannukset samaan aikaan kuin muita julkisia palveluja karsitaan. Ylestä ei leikata, mutta sotella haetaan sosiaali- ja terveydenhuollosta kolmen miljardin säästöjä.

Lue lisää aiheesta