Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Kirjallisuuden alasajo heikentää opetusta ja tutkimusta

Jyväskylän yliopiston hallituksen suunnitelma lakkauttaa kirjallisuuden pääainestatus vaikuttaa merkittävällä tavalla äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutukseen.

Jatkossa äidinkielen opettajaksi voisi Jyväskylän yliopistossa opiskella vain suomen kieli pääaineena. Lehdistä olemme saaneet lukea rehtorin ja hallituksen perustelleen suunnitelmaa kielten aseman vahvistamisella (HS 9.6. 2016).

Kirjallisuuden ja kielten asettaminen vastakkain tällä tavoin on perusteetonta ja keinotekoista. Esitetty ratkaisu päinvastoin heikentää yliopistomme kieliaineiden – erityisesti suomen kielen – opetusta ja tutkimusta, joissa kirjallisuuden teoreettinen, menetelmällinen ja pedagoginen anti on ollut merkittävää. Vaikutelmamme on, ettei suunnitelman seurannaisvaikutuksia ole nyt täysin käsitetty, liekö selvitettykään.

Yksi Jyväskylän yliopiston äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutusohjelman vetovoimaisuutta vahvistava tekijä on mahdollisuus hakeutua koulutukseen kummankin pääaineen, suomen kielen ja kirjallisuuden, kautta.

Nyt koulutuksen houkuttelevuutta yliopistossamme ollaan heikentämässä, kun lukuisat erityisesti kirjallisuudesta kiinnostuneet hakijat hakeutuvat muualle. Lisäksi sivuaineopiskelijoiden määrän lasku heijastuu suoraan myös suomen kielen oppiaineeseen ja kielten laitokseen.

Miksi sitten on tärkeää kouluttaa äidinkielenopettajia kummankin oppiaineen kautta? Miksi ei riitä, että opettajaksi voi valmistua suomen kieli pääaineena, kun kirjallisuus sisältyy jatkossakin tutkintoon?

Vaikka monelle opettajaksi hakeutuvalle sekä kielen että kirjallisuuden näkökulma on yhtä vahva, ovat opiskelijat myös osittain erilaisia: erilaiset näkökulmat opetettavaan aineeseen ja opintojen myötä omaksuttujen viitekehysten vuoropuhelu rikastuttavat koko opiskelijaryhmän ajattelua ja oppimista.

Lisäksi pidämme tärkeänä, että koulujen ja oppilaitosten opettajakunnassa on mahdollisimman erilaisia opettajia – ovathan oppilaatkin erilaisia.

Kirjallisuuden merkitystä yksittäisten oppilaiden identiteetin, kriittisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymiselle ei voi kyllin korostaa kouluopetuksessa. Erityisesti aikana, jona lukuharrastus ja -taito ovat hiipumaan päin, tarvitaan sellaisia äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia, joilla on erityistä paloa lukuharrastuksen tukemiseen ja kirjallisuuden opetuksen kehittämiseen.

Näyttää siltä, että koko maassa on meneillään humanististen aineiden alasajo. Tämäkin suunnitelma käytännössä lakkauttaisi merkittävimmän osan kansallisesti laadukkaan ja tuloksekkaan oppiaineen toiminnasta Jyväskylän yliopistossa.

Sen lisäksi, ettei esitetyn ratkaisun vaikutuksia ole täysin tiedostettu, ei yliopiston hallitus ole tiedostanut myöskään menettelytapojensa vaikutuksia työyhteisössämme.

Avoimuuden ja vuoropuhelun puute asian valmistelussa on hätkähdyttävää, kun kirjallisuuden oppiaineen ja jopa tiedekunnan edustajat ovat saaneet tiedon suunnitelmasta yllättäen eikä asiasta ole missään vaiheessa voitu edes keskustella.

Tänä keväänä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hakukohteiden ja valintakokeen uudistamiseksi on tehty paljon työtä yliopiston ohjeiden mukaan. Tämä työ on nyt menossa täysin hukkaan, mikä on merkki yliopiston päätöksenteon poukkoilevuudesta.

Lisäksi asia tuodaan julki aikana, jolloin opiskelijat eivät ole täysimääräisesti paikalla ja osa henkilökunnastakin tekee tutkimustyötään yliopiston ulkopuolella.

Herää vaikutelma, että keskustelumahdollisuuksia on haluttu tarkoituksellisesti heikentää ja näin helpottaa suunnitelman läpimenoa. Kun tällainen menettelytapa on nyt yliopistossa arkipäivää, on työhön keskittyminen vaikeaa.

Jarmo Harri Jantunen

professori

Sari Sulkunen

yliopistonlehtori

ja koko suomen kielen oppiaine

Jyväskylän yliopiston kielten laitos

sekä Jyväskylän avoimen yliopiston suomen kielen opettajat