Läpinäkyvyyttä sairauslomiin

Juha Tuominen

Sairauslomakarenssikeskustelun kyljessä on noussut esiin tarve sairauspoissaolojen parempaan hallintaan. Suomi on OECD:n kärkimaita sairauspoissaolojen määrässä ja pituudessa.

Työterveyslaitos on kiinnittänyt huomiota samasta sairaudesta johtuvien sairauslomien keston suureen vaihtelevuuteen. Sairauslomien aiheuttamat kulut yhteiskunnalle ovat suuret, joten yhtenäisille sairauslomakäytännöille on tarvetta. Sairauslomien määrääminen ja työkyvyn arviointi on vaativaa työtä ja lääkärit kaipaavat yhtenäisiä ohjenuoria työssään.

Ruotsissa on lääkäreillä käytössä kansallinen sairauslomakäytäntöohjeistus. Ohjeistuksessa annetaan viitteitä odotetusta sairauden ennusteesta sekä viitteellisiä arvioita hoitoajoista eli toisin sanoen sairaslomien pituuksista. Suomessa ei vastaavaa kansallista ohjeistusta vielä ole.

Ruotsin lisäksi myös Hollannissa on saatu vähennettyä pitkiä sairauslomia käytänteitä muuttamalla. Hollannissa työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto suunnittelevat yhdessä, milloin työntekijä voi palata töihin.

Suomalaisella työterveyshuollolla on tärkeä rooli osana työntekijöiden työkyvyn tukemista. Sairastuneen työntekijän työkyvyn arviointi tulisi keskittää työterveyshuoltoon, sillä työterveyshuollossa tunnetaan työntekijän työolosuhteet ja mahdollisuudet ns. korvaavaan työhön, jolloin sairausloman pituus voidaan sovittaa käytettävissä olevaan työkykyyn.

Terveystalon lääkäreillä on käytössä sairauslomien pituuden määrittelyn tueksi hoidon vaikuttavuustyökalu. Työkalussa on lääkärien hoitamien potilaiden kliinisten hoitotulosten vertailutulosten lisäksi tieto lääkärin määräämien diagnoosikohtaisten sairauslomien pituudesta ja niiden vaihteluista verrattuna muiden Terveystalon lääkäreiden määräyskäytäntöihin.

Koska Terveystalon hoitamien lääkärikäyntien määrä on yli kymmenes Suomen lääkärikäynneistä, työkalun antamat vertailutulokset ovat edustavia ja antavat lääkärille mahdollisuuden kyseenalaistaa omaa määräämiskäytäntöään, jos se poikkeaa merkittävästi keskiarvosta.

Työkalu antaa myös Terveystalolle mahdollisuuden kouluttaa henkilökuntaansa todelliseen tietoon perustuen. Sairausloman pituuden määrää lääkäri, mutta tiedon avoimuudella ja jakamisella saadaan käytäntöjä yhtenäistettyä. Läpinäkyvyys on välttämätön lähtökohta myös sairauspoissaolojen hallinnassa.

Juha Tuominen

johtava ylilääkäri

Minna Pihlajamäki

työterveysylilääkäri

Suomen Terveystalo Oy

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu