Tyttöjen koulutus suojaa pakolaisuuden aikana

Anna Könönen

Euroopan maat, Suomi mukaan lukien vastaanottavat tänä vuonna historiallisen määrän turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Turvapaikanhakijoiden virta on seurausta kriiseistä, joita konfliktivaltiot ja kansainvälinen yhteisö eivät ole kyenneet ennaltaehkäisemään eivätkä ratkaisemaan.

Tyttöjen koulutus on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla yhteiskuntien vakauteen ja tasa-arvoisuuteen voidaan vaikuttaa. Kun tytöt saavat koulutuksen kautta työtä ja toimeentulon, yhteiskunta tasa-arvoistuu. Monet yhteiskunnalliset epäkohdat, kuten perintöoikeus, maanomistus, osallistuminen päätöksentekoon sekä koulutus- ja terveyspalveluiden saatavuus, nousevat esille.

Tyttöjen tasa-arvoisen yhteiskunnallisen osallistumisen lisääntyminen pakottaa yhteiskunnat kehittymään, tarkastelemaan arvojaan sekä puuttumaan sosiaalisiin ja taloudellisiin epäkohtiin. Koulutus luo tytöille itsevarmuutta ja keinoja suojella itseään poikkeustilanteissa. Kun he tietävät oikeutensa, niitä on aiempaa vaikeampaa polkea.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tuella yhteisöt voivat oppia rauhanomaista yhteiseloa erilaisten etnisten tai vähemmistöryhmien välillä. Koulutus lisää lasten ja heidän vanhempiensa ymmärrystä erilaisuudesta ja tasa-arvosta. Koulutus auttaa tyttöjä ja naisia nousemaan johtaviin asemiin rauhantyössä ja konfliktien neuvotteluissa.

Vasta kun tytöt ja naiset huomioidaan konfliktien ja kriisien osapuolina, on mahdollista rakentaa yhteiskunnallisesti kestävä rauha ja tulevaisuus.

Koulutus suojaa tyttöjä ennen pakolaisuutta ja pakolaisuuden aikana. Pakolaisleireillä Planin tarjoamat turvalliset koulutilat ja opetus tarjoavat tytöille mahdollisuuden jatkaa kesken jäänyttä koulutustaan. Pakolaisleirien koulut ovat tärkeä väylä ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa.

Kun tytöt rekisteröidään kouluun, heidän katoamisensa huomataan ja heihin kohdistuvaan väkivaltaan tai sen uhkaan voidaan puuttua jo varhain.

Pakolaisleireillä tarjotut koulutusmahdollisuudet antavat tytöille kriisin jälkeen itsevarmuutta ja keinoja toimia uudessa tilanteessa. Se tarjoaa heille väylän nousta pois köyhyydestä ja turvattomuudesta. Parhaassa tapauksessa tytöt voivat tavoitella sellaista tulevaisuutta ja toimeentuloa, jotka eivät olleet heille mahdollisia lähtömaassa.

Kriisien ja konfliktien ennaltaehkäisy on halvempaa kuin työ niiden seurausten parissa. Silti hallitus leikkaa juuri ennaltaehkäisevästä kehitysyhteistyöstä.

Plan työskentelee joka päivä sen eteen, ettei ihmisten tarvitsisi paeta kodeistaan ja että he pakolaisuuden jälkeen voisivat palata takaisin kotiin.

YK:n kansainvälinen tyttöjen päivä 11. lokakuuta kiinnittää maailman huomion tyttöjen tilanteeseen. Tyttöjen turvalliseen koulutukseen panostaminen parantaa tyttöjen tulevaisuuden lisäksi yhteiskuntien vakautta ja vaurautta.

Anna Könönen

viestintäjohtaja

Plan International Suomi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu