Pitkäaikais- työttömyyttä voisi hillitä palkkatuella

Pekka Pinomaa

Palkkatuki järjestelmänä ei välttämättä ole kaikille työnantajille tuttu. Palkatessaan vaikeasti työllistyvän (pitkäaikaistyöttömän) työnhakijan työnantaja voi saada lakisääteistä palkkatukea.

Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä palkkatuki on määrältään ja kestoltaan kuitenkin harkinnanvarainen ja perustuu työnhakijan tarpeisiin. Sitä voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatuki näyttäisi olevan kansantaloudellisesti järkevä tukimuoto, vaikka tuetun työn tuottavuus olisi kuinka vähäistä. Tarpeellista tekemätöntä työtä on silti paljon. Esimerkkejä löytyy joka taholta ympäriltämme.

Koko ajan pahenevan työttömyystilanteen korjaamiseen tarvittaisiin pikaisesti uusia toimia. Heinäkuun lopussa yli vuoden työttömänä olleita oli 113 100 henkeä. Määrä on 20 500 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen onkin esittänyt, että pitkäaikaistyöttömyyttä voitaisiin vähentää, jos palkkatuen käyttöä lisättäisiin ja tuki kohdennettaisiin nykyistä paremmin.

Pitkäaikaistyöttömälle pitäisi antaa mahdollisuus vaihtaa hänelle maksettu työmarkkinatuki palkkatueksi. Tällöin työllistyvälle maksettaisiin työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työnantajalle maksettaisiin palkkatuen määräinen hyvitys. Järjestely ei vääristäisi kilpailua, jos kaikki työnantajat voisivat samoin perustein palkata pitkäaikaistyöttömiä.

Tiaisen mukaan maassamme käytetään palkkatuen maksamiseen nyt noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Useissa Länsi-Euroopan valtioissa palkkatukea käytetään suhteellisesti enemmän kuin Suomessa.

Tiainen arvioi, että palkkatuen kaksinkertaistamisen nettokustannukset jäisivät noin 100 miljoonaan euroon, jos pitkäaikaistyöttömistä 30 000 henkeä saisi työttömyysturvan asemesta palkkaa ja maksaisi palkastaan veroa.

Ehkä näitä kustannuksia vielä tärkeämpää olisi, että työllistävä järjestelmä ehkäisisi syrjäytymistä. Palkkatuki antaisi tällä tavoin työllistyvälle uusia mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen ja hyödyttäisi häntä myös taloudellisesti. Se olisi järkevämpi ratkaisu kuin vallitseva tilanne, jossa työtön velvoitetaan työhön, vaikka hänelle käteen jäävä tulo ei nousisi työttömyysturvaa suuremmaksi.

Palkkatuen käytön lisäämisestä olisi hyötyä myös kunnille. Vuoden 2015 alussa voimaan tulleen lainmuutoksen mukaisesti pitkäaikaistyöttömän kotikunnan tulee rahoittaa puolet työmarkkinatuesta sen jälkeen kun työttömyyspäiviä on kertynyt 300. Kunnan rahoitusosuus lakkaa, kun työtön työllistyy.

Palkkatuki vähentää työttömyysturvan aiheuttamia kustannuksia ja lisää verotuloja, joten tuen lisäämisestä aiheutuvat kustannukset maksavat itsensä takaisin jo lyhyellä aikavälillä.

Palkkatuki, työvoimakoulutus ja työnvälitys ovat aktiivisen työvoimapolitiikan kulmakiviä. Tätä työhallinnon hoitamaa kokonaisuutta olisi tarpeen uusin keinoin vahvistaa.

Pekka Pinomaa

varatuomari, tietokirjailija

Helsinki

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu