Heikoimpien ääni hukkuu sote- uudistuksessa

Mikko Mäntysaari

Uudessa sote-laissa edellytetään kansalaisten äänen kuulemista sekä sote-järjestäjän että sote-tuottajan hallinnossa. Samoin kuntia vastuutetaan tekemään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä kaikilla kunnan toimialoilla.

Vuonna 2015 voimaan tulevassa uudessa sosiaalihuoltolaissa tavoitteeksi on asetettu, että se tukee ja vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista sekä ehkäisee sosiaalisten ongelmien syntymistä ja lisääntymistä.

Uuden lain mukaisen rakenteellisen sosiaalityön tekeminen sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttävät paikallista yhteistoimintaa.

Sote-järjestäjän ja sote-tuottajan kuuluu huomioida terveyden edistämisen näkökulma toimissaan ja tukea kuntia tässä työssä. Järjestelmässä syntyy kuitenkin rajapinta sote-tuottajan ja kunnan välille, eikä kunnan ole nykysysteemillä mahdollista saada ääntään kuuluviin terveyden edistämisen asiassa sote-järjestäjän tai -tuottajankaan tasolla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat myös huolissaan siitä, kuinka palveluja tarvitsevan kuntalaisen ääni kuuluu uudistuksissa. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien näkökulma uhkaa pahimmillaan hukkua täysin.

Esitämme, että kuntiin, uuden järjestelmän myötä purettavien terveys- ja perusturvalautakuntien tilalle perustetaan hyvinvointilautakunnat. Kansalaisten ääni sekä kunnan terveyden edistämisen tarpeet ja tekemiset saadaan viestitettyä suoraan päätöksentekoon, mikäli edellytettäisiin, että ainakin yhden sote-tuottajan ja sote-järjestäjän hallinnossa olevan kunnan edustajan tulee olla oman kuntansa hyvinvointilautakunnan jäsen.

Hyvinvointilautakunnat huolehtisivat kansalaisten kuulemistilaisuuksista, yhteistyöstä kunnan eri toimialojen sekä kolmannen sektorin ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa (esim. poliisi).

Mikko Mäntysaari

sosiaalityön professori

Jyväskylän yliopisto

Jussi Suojasalmi

toimitusjohtaja MBA

Sovatek-säätiö

Mauno Vanhala

yleislääketieteen professori

Jyväskylä

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.