Yksityisiä sosiaalipalveluja valvotaan järjestelmällisesti

Miia Autiomäki

Keskisuomalainen uutisoi 31.10. yksityisten vanhuspalvelujen ja muiden sosiaalipalvelujen valvonnan haasteista. Jutun mukaan sosiaalihuollon puolella valvonta on vähäistä, mikäli ei ole kyse ympärivuorokautisen hoivan palvelusta.

Jyväskylässä yksityiset palveluntuottajat tuottavat merkittävän osan lastensuojelun palveluista, ikäihmisten asumispalveluista, erilaisista hoivapalveluista ja tukipalveluista. Niiden toimintaa ja palvelun laatua valvotaan säännöllisesti kaupungin toimesta.

Yksityisten palveluntarjoajien tuottamat avopalvelut ovat ns. ilmoituksenvaraisia palveluja, joiden valvonnasta vastaa kunta. Ympärivuorokautista hoivaa tarjoavien palvelujen toimiluvan myöntää aluehallintovirasto. Valvonta toteutetaan paikallisesti aluehallintoviraston ja kunnan yhteistyönä.

Jyväskylän kaupungin vanhus- ja vammaispalveluissa sekä muissa sosiaalipalveluissa valvontaa toteuttavat kaupungin omat yhdyshenkilöt yhteistyössä johtavien viranhaltijoiden kanssa. Yhdyshenkilöt tapaavat palveluntuottajia säännöllisesti.

Kaupungin ennakoivalla valvonnalla, jota toteutetaan ennen palvelun käynnistämistä, varmistetaan, että palvelut järjestetään asianmukaisesti henkilöstön määrän, koulutustason ja toimitilojen on osalta.

Palvelun käynnistyttyä suunnitelmallisella valvonnalla varmistetaan, että palveluntuottajan toiminta ja palveluiden laatu pysyvät ilmoitetulla tasolla.

Valvontakäyntejä tehdään säännöllisesti ja ne raportoidaan. Kotihoidon ostopalvelualueilla toteutetaan myös kohdennettuja valvontakäyntejä, joissa palveluohjaajat osallistuvat palveluntuottajien hoitohenkilöstön työvuoroihin ennalta ilmoittamatta.

Mikäli palveluntuottajien toiminnassa ilmenee epäkohtia, niihin vastataan välittömästi reaktiivisella valvonnalla. Tällöin valvonnan yhdyshenkilöt selvittävät tilanteen yhdessä palveluntuottajan kanssa. Samalla sovitaan, miten tilanne korjataan ja miten tilannetta jatkossa seurataan.

Jos epäkohta on vakava, tilanteesta raportoidaan aluehallintovirastolle. Epäkohtien toistuessa hankintasopimus voidaan irtisanoa.

Jyväskylän kaupungin toteuttama valvontatyö on kuvattu tarkemmin osoitteessa www.jyvaskyla.fi/sote/yhteiset/valvonta. Sivujen kautta voi halutessaan antaa nimettömänä tai omalla nimellään palautetta kunnan tai yksityisten palveluntuottajien toiminnasta ja ilmoittaa mahdollisista epäkohdista. Tiedot välittyvät kaupungin valvonnasta vastaaville yhteyshenkilöille.

Palveluntuottajat ovat Jyväskylässä aidosti sitoutuneita tarjoamaan laadukasta palvelua ja kehittämään toimintaansa paikallisia tarpeita vastaavaksi.

Yhteistyö toimii hyvin. Valvonnalla ja jatkuvalla vuoropuhelulla halutaankin varmistaa, että yhteistyö toimii myös jatkossa ja pienistäkin asioista voidaan puhua avoimesti ja ennalta ehkäistä näin vakavampien ongelmien syntymistä.

Miia Autiomäki

vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö

Ansa Leinonen

sosiaalipalvelujen valvonta-

Kati Kallimo

vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualuejohtaja

Ulla Kuittu

sosiaalipalvelujen vastuualuejohtaja

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu