Kannonkosken tieolot kohenivat

Jarmo Niskanen

Marianne Ahonen paheksui Kannonkosken taajamatietöitä (Ksml 25.6.). Taajamateiden parantamishankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 2004, jolloin laadittiin tarveselvitykset kevyen liikenteen väylien rakentamisesta maantielle 648 sekä Kirkkotielle. Tarveselvityksissä ongelmiksi havaittiin kapeat, ilman kevyen liikenteen väylää olevat, osin geometrialtaan puutteelliset tiet sekä turvattomat liittymäalueet.

Suunnittelua jatkettiin 2006, jolloin kohteista laadittiin tiesuunnitelmat.

Tiesuunnitelmien laatimisen yhtenä osana oli ympäristövaikutusten selvitys, jossa kartoitettiin ympäristön nykytila, arvioitiin vaikutukset ihmisiin, kulttuuriperintöön, maisemaan ja luontoon. Lisäksi arvioitiin hankkeen rakennusaikaiset vaikutukset.

Tiesuunnitelmat ja Kirkkotien katusuunnitelma on vahvistettu normaalein hallinnollisin menettelyin, joihin kuuluu aina suunnitelmista kuuluttaminen ja nähtävillä olo. Tiesuunnitelmista on järjestetty myös yleisötilaisuus. Suunnitelmista ei ole jätetty muistutuksia.

Kevytväylien ja keskikorokkeiden rakentaminen suojateiden yhteyteen ja liittymien parantamiset lisäävät tienkäyttäjien turvallisuutta ja jäsentävät liikenneympäristöä. Nykyisen kasvillisuuden siistiminen, uudet istutukset ja käytettävät pintamateriaalit lisäävät viihtyisyyttä ja alueen omaleimaisuutta. Alueella tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta olemassa olevaan rakennuskantaan.

Kirkkotien ympäristö kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurimaisemiin, lisäksi Kirkkotien varrella on maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita rakennuksia.

Kevyenliikenteen väylän sijoittuminen korotettuna ja reunakivellä erotettuna nykyiseen Kirkkotiehen ei merkittävästi levennä nykyistä tiealuetta. Itse Kirkkotien leveys hieman kapenee, joka osaltaan laskee ajonopeuksia ja parantaa näin liikenneturvallisuutta.

Muita muutoksia uutta päällystettä lukuun ottamatta vanhaan Kirkkotien linjaukseen ei tehdä. Poistettavan kasvillisuuden tilalle on esitetty korvaavaa samantyyppistä kasvillisuutta.

Kokonaisuutena hanke parantaa Kannonkosken taajama-alueen kevyen liikenteen yhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta merkittävästi.

Jarmo Niskanen

projektipäällikkö

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu