En toiminut virheellisesti palveluja uudistettaessa

Anna Tuliharju

Virheelliseen uutisointiin Keski-Suomen keskussairaalan lastenpsykiatrian yksiköstä viitaten (Ksml 30.4.) esitän seuraavat korjaukset:

Valvira on antanut 6.2.2013 päätöksensä yksikön toiminnasta ennen ylilääkärin virkaan tuloani sekä ylilääkärinä johtamastani kehittämistyöstä. Päätös perustuu noin 400 potilaan sairauskertomukseen ajalta 2002–2011. Päätös on julkinen ja saatavissa Valvirasta.

Valvira toteaa, että Keski-Suomen keskussairaalan lastenpsykiatrian yksikön toiminnassa oli ennen 2011 käytäntöjä, jotka eivät olleet säädösten eivätkä yleisesti hyväksytyn hoitokäytännön mukaisia. Suuri osa potilaista on tullut yksikköön ilman lääkärin lähetettä, ja jäänyt myös erikoissairaanhoidossa vaille tutkimusta ja lääkärin arviota.

Yksikössä oli käytetty hoitomuotoja, jotka eivät vastanneet erikoissairaanhoidon tasoa, eikä henkilökunnalla ollut riittävää koulutusta. Ostopalveluna toteutetut hoidot oli ostettu hankintalain vastaisesti kilpailuttamatta ja palvelujen laatua valvomatta, ja potilaita oli ohjattu tutkimatta suoraan ostopalveluihin.

Yksikön toimintatavat ja rakenteet eivät turvanneet asianmukaista ja tasalaatuista hoitoa. Lapsipotilaiden hoitoon pääsy ja hoito eivät näin ole toteutuneet erikoissairaanhoitolain mukaisesti, ja potilasturvallisuus oli vaarantunut. Potilaskertomuksissa todettiin merkittäviä puutteita.

Samat seikat tulivat esiin jo käyttämiemme yliopistosairaaloiden asiantuntijoiden arvioissa. Olen raportoinut yksikön laatu- ja laillisuuspuutteista sairaalan virkamies- ja luottamusmiesjohdolle keväästä 2012 alkaen.

Valvira totesi, etten ole toiminut virheellisesti palveluja uudistettaessa syksystä 2011 alkaen, vaan minulla on ollut perusteet ja virkavelvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin lakisääteisten asianmukaisten palvelujen turvaamiseksi ja Keski-Suomen lastenpsykiatrian saattamiseksi muun maan erikoissairaanhoidon tasolle. Valvira jatkaa yksikön valvontaa.

Valviran asiantuntija toteaa, että välttämättömät muutokset ovat kohdanneet voimakasta vastustusta lastenpsykiatrian henkilöstössä. Yliopistosairaaloiden asiantuntijat totesivat jo syyskuussa 2012 voimakkaimman muutosvastarinnan kohdistuvan muutoksiin juuri niissä hoitomuodoissa, joissa hoidon laatupuutteet ovat olleet kaikkein suurimpia (Ksml 30.9.12).

Henkilöstö on voimakkaasti puolustanut vanhojen ei-lääketieteellisten ja lainvastaistenkin käytäntöjen säilyttämistä, missä sillä on ollut sanomalehti Keskisuomalainen yksipuolisesti tukenaan. Potilasturvallisuuden, hoidon laadun, lääketieteellisen tason ja laillisuuden kannalta asioita ei julkisuudessa ole valotettu.

Lääkäripulasta uutisoitaessa ei ole kerrottu, että kolme yliopistosairaaloiden konsultoivaa erikoislääkäriä kieltäytyi työskentelemästä vuodenvaihteesta alkaen yksikössä, jossa lääkärintyölle ja kehittämiselle ei ollut työrauhaa henkilöstön taholta. Myöskään TAYS:sta ei keskussairaalan pyytämiä lääkäripalveluita yksikköön järjestetty, koska rakenteelliset puutteet ovat niin mittavat, ettei niitä pelkällä lääkärityövoimalla voi korvata.

Keskisuomalaisten lapsipotilaiden puolesta toivon, että Valviran edellyttämä välttämätön ja mittava kehittämistyö tuottaa jossain vaiheessa asianmukaista erikoissairaanhoitoa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu