Terveyspalvelujen eriarvoisuus lisääntymässä

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tällä hetkellä suuria, perustavanlaatuisia uudistuksia vireillä. Poliittisten suunnitelmien ja päätösten tavoitteena on palveluiden saatavuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen. Erityisesti muutoksen alla oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus, jonka tarkoitus parhaimmillaan voisi olla kohentava vaikutus palvelurakenteisiin ja palvelujen saatavuuteen. Lisäksi kansanterveyslakia ja erikoissairaanhoitoa säätelevää lakia ollaan yhdistämässä. Rakenteellisten muutosten ohella on poliittisten ohjelmien tavoitteissa kiinnitetty huomiota jatkuvasti kasvaviin sosioekonomisiin terveyseroihin.

Invalidiliitto on huolissaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksien myötä palveluiden tasa-arvoinen saatavuus maan kaikissa osissa saattaa heikentyä edelleen ja näiden palvelujen tavoittaminen mahdollisesti hyvinkin pirstaleisen järjestelmän keskeltä vaikeutuu.

Toinen merkittävä ongelma koskee asiakasmaksujen korotusta. Hallitusohjelmassa on mukana tavoite taata kansalaisille kohtuullinen toimeentulo. Näitä toimenpiteitä ei vielä ole tehty. Terveyspalveluiden eriarvoisuus korostuu ja terveyserojen kasvu jatkuu.

Tämä näkyy räikeimmin etenkin kansaneläkettä saavien, paljon sairastavien kansalaisten kohdalla suhteessa maksuttomien työterveyspalveluiden piirissä oleviin palkkatuloa saaviin kansalaisiin. Tällä hetkellä terveydenhuollon maksukatto ja Kansaneläkelaitoksen matka- ja lääkekattojen täyttyminen vaatii pelkällä kansaneläkkeellä elävän henkilön kahden ja puolen kuukauden tulot. Tämä tarkoittaa, että välttämättömyyskustannuksiin kuten ruoka ja asuminen tulee vuodessa riittää yhdeksän ja puolen kuukauden eläkkeet.

Kansaneläkkeen suuruus on 1.1. alkaen 558 euroa/kk. Mikäli 16,6 prosentin asiakasmaksukorotukset ja hammashoidon 19 prosenttia hallituksen esityksen mukaisina toteutuvat, on laki ristiriidassa perustuslain 19 §:n 1 momentin kanssa, jossa määritellään perustoimeentulo ja huolenpito subjektiivisena oikeutena ja 19 § 3 momentti jossa säädetään "Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä." Ongelmana on, että tiettyjen kansalaisryhmien tulotaso on riittämätön terveyspalveluista perittäviin maksuihin.

Invalidiliitto ry näkee tärkeänä sen, että kansalaisten maksukykyisyys kohtuulliselle tasolle taataan ennen asiakasmaksujen korotuksia. Hallitusohjelman hyvinvointipolitiikkaa tukee huomattavasti tehokkaammin asiakasmaksujen korottamatta jättäminen.

TARJA HONKANEN järjestötyön suunnittelija Invalidiliitto ry Häme-Keski-Suomi aluetyö Helsinki EEVA-RIITTA KUSMIN Häme-Keski-Suomi aluetyön puheenjohtaja Valkeakoski

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu