Perheneuvontaan pääsy turvattava

Perheiden mahdollisuudet saada apua ongelmatilanteissa ovat vaarantuneet monissa Suomen kunnissa. Perheiden ongelmat ja tuen tarve ovat viime vuosina jatkuvasti lisääntyneet, mutta samalla perheiden mahdollisuudet saada tukea ja neuvontapalveluja ovat vaikeutuneet. Monissa kunnissa on viime aikoina rajoitettu uusien asiakkaiden ottamista kasvatus- ja perheneuvonnan piiriin. Tällaisia rajoituksia on toteutettu mm. pääkaupunkiseudulla ja ympäryskunnissa, mutta myös muualla.

On kestämätöntä, että perheet joutuvat odottamaan apua pitkään. Tällöin kriisit saattavat kärjistyä jopa traagisin seurauksin. Tilanne onkin korjattava välittömästi, jotta perheet saavat riittävästi tukea hyvinvointinsa ja toimintakykynsä säilyttämiseksi ongelmatilanteissa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää ennaltaehkäisevään työhön, jonka avulla voitaisiin monesti välttää perhekriisien kärjistymistä ja esimerkiksi lasten huostaanottoja. Viime aikoina onkin usein korostettu ennaltaehkäisevän työn merkitystä, mutta käytännössä yhä suurempi osa resursseista on suunnattu korjaavaan työhön.

Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava kasvatus- ja perheneuvonnan järjestämisestä. Kasvatus- ja perheneuvonnan keskeisenä tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten myönteistä kehitystä. Perheneuvolat ohjaavat, tutkivat ja hoitavat lapsia ja perheitä ihmissuhteisiin ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Monissa kunnallisissa perheneuvoloissa eri puolilla Suomea on kuitenkin tällä hetkellä riittämättömät resurssit vastata lasten ja perheiden tuen tarpeeseen.

Syntynyt tilanne on erittäin huolestuttava. Kuntien tulisi viipymättä korjata tilanne huolehtimalla perheneuvonnan riittävistä resursseista. Kaikkien apua tarvitsevien perheiden tulisi päästä nopeasti ainakin hoidontarpeen arviointiin, ja saada tarvittavaa hoitoa kohtuullisessa ajassa. Mikäli apua ei saada ajoissa, erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevien perheiden lapset joutuvat kärsimään.

Edes huono taloudellinen tilanne ei oikeuta kuntaa tinkimään lakisääteisten palvelujen järjestämisestä. Päinvastoin tiukkoina aikoina niitä juuri tarvittaisiinkin. Edellisen taloudellisen laman aikana karsittiin lasten ja perheiden hyvinvointi-palveluja, minkä valitettavana seurauksena varsinkin lasten ja nuorten sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat ovat kasvaneet merkittävästi.

Lasten ja perheiden tukeminen ja auttaminen perheneuvonnan menetelmin on perusteltua monista syistä: sen avulla voidaan vähentää inhimillistä kärsimystä ja sosiaalista syrjäytymistä, ja se on myös taloudellisesti erittäin kannattavaa. Neuvonnan tuottama kustannussäästö kattaa toiminnan kulut monin verroin, kun useissa tilanteissa voidaan sen avulla välttää kärjistyneiden ongelmien vaatimia erittäin kalliita laitoshoitoja.

SIRPA TASKINEN hallituksen pj. SINIKKA AAPOLA-KARI toiminnanjohtaja Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu