Pienten erityisryhmien toiminta on turvattava

Vieraillessamme sivistysvaliokunnan sosialidemokraattisten kansanedustajien kanssa Jyväskylässä Haukkarannan erityisoppilaitoksessa ja Jämsässä ammattiopistossa sekä Vitikkalan koulussa, saimme konkreettisen kuvan siitä, että opetuksessa tarvitaan syväosaamista kohderyhmien tarpeista lähtien. Haukkarannan oppimismaailmassa tutuksi tulivat erityismenetelmät kuten viittomakieli, kuvakommunikaatiot ja strukturoitu oppimisympäristö, jotka mahdollistavat erityistä tukea tarvitsevan lapsen hyvän "lähtöalustan" omalle oppimisen polulleen.

Jämsän Vitikkalassa erityistä tukea tarvitseville oppilaille on useitakin pienryhmämahdollisuuksia. Ihan pienimmille tarkoitettu starttiluokka on oiva esimerkki siitä, miten riittävä yksilöllinen tuki varhaisessa vaiheessa auttaa oppimisvalmiuksien kehittymistä. Mm. riittävän itsetunnon vahvistaminen ja yhteistyökyvyn kehittäminen ja positiivisten oppimiskokemusten saaminen ovat merkityksellisessä roolissa starttiluokan toiminnassa ja tukevat parhaimmalla tavalla lapsen alkupolkua.

Tulevassa erityisopetuksen lakimuutoksessa tuleekin turvata yksilöllinen, lapsen erityisvaikeuksista lähtevä pienryhmäopetus. Jämsän ammattiopistossa taas on määrätietoisesti kehitetty opiskelijapalveluja ammattistartin ja muiden erityistehtävien osa-alueella. Ammattistartti tuo ammattioppijalle erinomaisen mahdollisuuden tarkistaa suuntaa ja hioa rauhassa oppimisen valmiuksia pienryhmässä mahdollistetun yksilöllisen tuen turvin.

Oppilaitosvierailujen aikana purkautui huoli tulevaisuuden resurssien riittävyydestä. Perusopetuslain muutos tuo erityisopetuksen osalta vaatimuksia integraation kasvattamisesta ja tukiopetuksen lisäämisestä. Hallituksen esityksessä todetaan, että tämä uusi lakimuutos ei aiheuta kustannuksia.

Tiedämme kuitenkin, että tarve samanaikaisopetukseen lisääntyy, tarvitaan opettajien täydennyskoulutusta, oppilashuollon työ lisääntyy ja myös opettajien työmäärä lausuntojen antamisessa kasvaa huomattavasti. Ehdotusten toteuttaminen on jo pelkästään heikon taloudellisen tilanteen takia vaikeaa.

Yleisopetusryhmiin integroitavat erityistä tukea tarvitsevat oppilaat asettavat lisähaasteen myös opetusryhmien koon pienentämiselle. Suomen Akatemian ja Lääkäriseura Duodecimin konsensuskokouksessa viime viikolla todettiin, että nuoret pärjäävät sitä paremmin, mitä pienemmässä ja kiinteämmässä ryhmässä he voivat koulunsa käydä.

TUULA PELTONEN kansanedustaja (sd.) Jämsä

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu