Mielipide: Kampanja Päivi Räsästä vastaan

Sananvapautta rajoitetaan yhä enemmän keskustelussa avioliitto- ja perhemoraalista. Esimerkiksi Päivi Räsäsen avioliittokäsitykseen ja homoseksuaalisuuteen liittyvistä Raamattuun pohjautuvista kannanotoista on käynnistetty jo neljä esitutkintaa.

Räsäsen kohtelun epäasiallisuus tuli ilmi, kun valtakunnansyyttäjä käynnisti esitutkinnan MTV:n Maria Veitolan ohjelmasta vedoten lausumiin, joita Räsänen ei ohjelmassa sanonut.

 

Epäasiallisuuden paljastuessa lisääntyvä määrä Räsäsen kristillistä avioliittokäsitystä vastustavia yhteiskunnallisia vaikuttajia on alkanut puolustaa Räsäsen sananvapautta.

Monet Räsäsen sananvapauden puolustajat eivät kuitenkaan ymmärrä Räsäsen avioliittokäsityksen perusteluja.

Esimerkiksi Sanna Ukkola puolusti älykkäästi Räsäsen sananvapautta ja piti Räsäsen kohtelua ”järkyttävänä farssina”. Hän kuitenkin kertoi ”vihaavansa” Räsäsen Raamattuun pohjautuvia kannanottoja homoseksuaalisuudesta.

Ukkola on väärässä pitäessään Räsäsen kannanottoja ”julmina, käsittämättöminä ja tarpeettomina”. Räsäsen tarkoituksena on puolustaa vapautta ja ihmisoikeuksia seuraavilla perusteilla:

Isä-äiti-lapsi-kolmoissidosta tukeva avioliittoinstituutio on edellytys vapaalle yhteiskunnalle.

Räsänen vastustaa samaa sukupuolta olevien liittojen sisällyttämistä avioliittoinstituutioon, koska sen myötä lainsäädännöstä poistuu lapsen oikeus isään ja äitiin.

Puolustaessamme lapsen oikeuksia puolustamme myös homoseksuaaleja: hekin tarvitsevat lapsina isää ja äitiä.

Homoseksuaalien ihmisarvon perustana ei ole heidän elämäntapansa suojaaminen kritiikiltä vaan se, että heidät on luotu Jumalan kuvaksi.

Jos Räsänen tuomitaan homoseksuaalisuutta koskevista kannanotoistaan, luodaan ennakkotapaus, jonka avulla voidaan koko Euroopan unionin alueella estää Raamattuun pohjautuva ydinperhearvojen puolustaminen.

Homoseksuaalisuuden normalisoiminen ja kristinuskon vaikutuksen rajoittaminen ovat edellytyksiä ydinperhettä suojaavien yhteiskuntanormien murentamiselle.

 

Miksi vallanhaluinen eliitti haluaa kieltää kristinuskoon perustuvan ydinperhearvojen puolustamisen? Kanadalainen oikeustieteen professori F. C. DeCoste antaa vastauksen: ”Usko ja perhe ovat keskeisiä vapaalle yhteiskuntajärjestykselle. Usko ja perhe estävät kaikkein tehokkaimmin valtion taipumusta laajeta imperialistisesti ja vahvistaa valtaansa despoottisesti.”

Uskolla ja perheellä on tällainen merkitys, koska ne ovat luonteensa ja asemansa puolesta ”kaikkein kauimpana politiikan hengestä”. Juuri tästä syystä perheessä ja uskonyhteisöissä muovataan persoonia, joita vapaa yhteiskunta edellyttää.

DeCosten mukaan vapaa yhteiskunta vaatii kansalaisia, jotka mieltävät olevansa riippumattomia valtiosta, ja jotka ”etsivät elämänsä hengellisiä ja aineellisia päämääriä” perheen ja uskonyhteisöjen kaltaisten ”yksityiselämään kuuluvien instituutioiden, ei valtion kautta”.

Tapio Puolimatkaprofessorikuntavaaliehdokas (kd.)Jyväskylä

Lue lisää aiheesta