Väkivaltatyötä sijaishuoltoon

Kiitos Sinulle nimim. "Kukaan ei valvonut" tärkeästä kirjoituksestasi "Selkeät ohjeet perhehoitoon" (Ksml 12.1.). Kokemuksiasi voi vain pahoitella jälkikäteen ja kiittää sinua rohkeudesta kertoa nyt. Samoin kiitokset Perhehoitoliitolle (Ksml 14.1.) ja Pesäpuu ry:lle (Ksml 18.1.) vastauksistaan. Haluamme omalla kirjoituksellamme lisäksi kiinnittää huomiota väkivaltaan ja väkivaltatyöhön.

Pelastakaa Lasten Keski-Suomen aluetoimisto ja Mikkelin seudulla toimiva Viola - väkivallasta vapaaksi ry tekevät yhdessä työtä RAY:n tuella nelivuotisessa (2009-2012) hankkeessa sijaishuollon väkivaltatyön kehittämiseksi. Hankkeen syntysyistä yksi on se tosiasia, että väkivaltaa ja kaltoinkohtelua voi olla myös sijaishuollossa. Kun lapsi sijoitetaan, tavoitteena on taata lapselle turvalliset ja hänen kasvuaan tukevat olosuhteet - tehdä hänelle hyvää, ei pahaa. Olemme kirjoittajan kanssa samaa mieltä siitä, että sijaishuolto tarvitsee selkeät ohjeet ja puolueettoman valvonnan sijaisperheisiin. Se olisi lasten, sijaishuollossa nyt elävien ja siellä kasvaneiden, syntymä- ja sijaisvanhempien sekä sijaishuollon sosiaalityön etu ja turva.

Väkivallan ilmitulo sijaishuollossa ei ole jokapäiväinen asia, siksi valvontajärjestelmän lisäksi tarvitaan myös sovittuja toimintamalleja ja menettelytapoja, mitä ilmitulotilanteissa tehdään. Sijaishuollon toimintatavat voivat toisaalta tuntua väkivaltaisilta, vaikka ne olisivat lainmukaisia. Hyvän sijaishuollon edellytys on yhteistyö sen osapuolten välillä ja erityisen totta tämä on väkivaltakokemuksista puhuttaessa.

Hankkeemme nimi on Kokemukset näkyviin - väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa. Kokemukset sijaishuollosta on eräs tapa saada tietoa sijaishuollossa olevasta väkivallasta. Hankkeessa tehdään myös opinnäytetöitä, jotka tuottavat tietoa sijaishuollon väkivaltatyön kehittämiseksi. Laajamittainen valtakunnallinen tutkimus sijaishuollossa kasvaneiden kokemuksista olisi tervetullutta ja tarpeen.

Väkivalta on merkillinen kumppani. Se ei ole sellainen, joka olisi tuolla jossain, muualla ja toisten ihmisten ominaisuus. Se löytyy meistä jokaisesta. Se voi tulla vastaan menneisyydestä, vaikkei sitä tiennyt siellä olleenkaan ja se voi tulla vastaan lasten myötä, nostaa pintaan tunteita, joita ei tiennyt itsessä olevan.

Kaikki sijaishuollon osapuolet tarvitsevat tietoa osatakseen tunnistaa sen ja saadakseen apua. Uskomme, että kehittyminen väkivallattomuudessa ja puoliensa pitämisessä on prosessi. Sitä ei voi saada aikaan ulkokohtaisella tiedon kaatamisella, se edellyttää myös sisäänpäin katsomista, itsensä kuuntelemista. Väkivallattomuuskehitys alkaa juuri tästä, asian esille nostamisesta.

ANU HUOVINEN kehittäjäsosiaalityöntekijä Pelastakaa Lapset ry EEVA IMMONEN kehittäjäsosiaalityöntekijä PIA MARTTALA kehittäjäpsykologi Viola - väkivallasta vapaaksi ry

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu