Perhehoito toisi kunnille roimat säästöt

Olemme Perhehoitoliitossa tehneet vuosia työtä perhehoitolain avaamisen puolesta. Tiukkaa vääntöä siitä, saammeko huolellisesti pohjustetun lain vielä tällä hallituskaudella, kävimme toiminnanjohtajamme kanssa ministeriöissä ja kuntaliitossa viime vuoden loppuun saakka. Nyt odotamme malttamattomina lain tuloa eduskuntaan.

Lain avaamista pohjustaneen Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän viesti on yksiselitteinen ja selkeä. Perhehoitoa koskevat säännökset on koottava erilliseen perhehoitolakiin ja perhehoidolle on taattava riittävä sosiaalityön tuki. Perhehoitajan peruspalkkiota korotettaisiin 650 euroon yhtä hoidettavaa kohti. Samassa yhteydessä säädettäisiin perhehoitajan mahdollisuudesta 1-2 päivän vuosittaiseen täydennyskoulutukseen, oikeudesta 18 päivän vuosittaiseen vapaaseen sekä ansionmenetyksistä ja kulujen korvaamisesta.

STM:n työryhmän esityksessä on paljon muutakin hyvää. Perhehoitajien ennakkovalmennuksesta tulisi lakisääteistä. Kipeästi kaivattua lomituspalvelua järjestettäisiin kiertävän toimeksiantosuhteisen perhehoitajan avulla. Perhehoidon järjestämis- ja valvontavastuu jäisi edelleen kunnalle tai kuntayhtymälle.

Pohja on siis kunnossa, nyt odotamme vain hallituksen esitystä, jotta pääsemme käsittelemään sitä eduskunnassa, sillä aikaa on vähän. Vahvan selkänojan lain uudistamiselle antaa hallitusohjelma, jossa selkeästi linjataan lastensuojelun sijaishuollon painopisteen siirrosta laitoksista perhehoitoon. Kehittämistarpeena on myös pitkäaikaissairaiden, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten perhehoidon saattaminen tasa-arvoiseen asemaan lastensuojelun perhehoidon kanssa.

Kuntia uuden perhehoitolain luulisi kiinnostavan, sillä hyvin järjestetty, laadukas ja inhimillinen perhehoito maksaa kunnille vain murto-osan yhä lisääntyvän laitoshoidon kustannuksista. Kuntien siis kannattaa ryhtyä kehittämään nimenomaan perhehoitoa lasten ja nuorten ensisijaisena sijoituspaikkana. Perhehoidossa lapselle taataan pysyvät ihmissuhteet ja siellä hänellä on mahdollisuus myös eheytyä kovista kokemuksistaan.

Hyviä esimerkkejä säästöistä on saatu jo monista kunnista. Esimerkiksi Kotkassa perhehoidon osuus kaikista sijoituksista on nostettu jopa 71 prosenttiin, kun se koko maassa on vain 33 prosenttia. Jos suurin osa lapsista sijoitettaisiin Kotkassa laitoksiin eli prosentit olisivat toisinpäin, kaupunki joutuisi maksamaan peräti 2,4 miljoonaa euroa enemmän. Sijaishuollon johtaja Raija Lappalainen Kotkasta vakuuttaa, että silti lapsilähtöisyys on kaiken perusta ja jokaiselle lapselle etsitään aina paras mahdollinen paikka.

Jos Jyväskylässä käännettäisiin perhesijoitusten ja laitossijoitusten prosentit toisinpäin, kaupunki säästäisi noin 4 miljoonaa euroa vuosittain. Säästyneet miljoonat voitaisiin sijoittaa kipeästi kaivattuihin ennaltaehkäiseviin lasten ja perheiden palveluihin.

Perhehoito on monimuotoistunut merkittävästi viime vuosina. Pitkäaikaisen perhehoidon rinnalla tarvitaan yhä enemmän sekä lyhytaikaista perhehoitoa että kriisitilanteissa käytettäviä perheitä. Vanhusten perhehoidosta on tulossa varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi alkavaa muistisairautta poteville ikäihmisille, jotka pärjäävät hyvin ilman laitoshoitoa. Raha-automaattiyhdistys myönsi Perhehoitoliitolle äskettäin 700 000 euroa monivuotiseen vanhusten perhehoidon kehittämishankkeeseen.

On aivan selvää, että lastensuojelun sijaishuolto sen paremmin kuin vanhustenhuoltokaan ei Euroopan ennätysvauhtia harmaantuvassa Suomessa pärjää jatkossa laitospaikkoja lisäämällä. Tällä sektorilla tarvitaan rakennemuutos ja nyt sitä on mahdollista ruveta toteuttamaan.

AILA PALONIEMI Perhehoitoliiton pj kansanedustaja (kesk.) Jyväskylä

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu