Perhehoito mahdolliseksi myös vanhuksille

Lääninhallitusten selvityksen vahvistama tieto vanhustenhuollon vakavista puutteista on surullista, mutta totta. Mitä onkaan vanhusten psyykkinen ja emotionaalinen huomioinen ja hoito, jos suuria puutteita on jo fyysisessä perushoidossa. Kuka kohtaa vanhuksen tunteet ja henkiset tarpeet? Vanhuksen läheisillä on toki tärkeä tehtävä muistaa, tukea ja olla läsnä. Valitettavasti tänä päivänä kuitenkin esimerkiksi lapset asuvat kaukana vanhemmistaan eikä kaikilla vanhuksilla ole läheisiä.

Perhehoidolla on mahdollisuus tarjota yksi vaihtoehto vanhusten hoitoon.

Perhehoidossa perhehoitajan kodista tulee vanhuksen koti. Pysyvän hoitajan ja perheenomaisen hoidon myötä vanhuksen yksilölliset tarpeet voidaan huomioida hyvin. Perhehoitaja tuntee vanhuksen elämänhistorian, mikä auttaa ymmärtämään muun muassa dementoituvan vanhuksen yksilöllistä tilannetta ja tarpeita.

Kotiympäristö ja eläminen perheenjäsenenä tukevat jokapäiväisten arkitoimintojen, kuten pukeutuminen, ruokailut, pienet askareet, säilymistä.

Tekemisen muisti säilyy paremmin, kun vanhuksella on mahdollisuus tehdä itse luonnollisessa kotiympäristössä, toisen tukemana. Perhehoidolla voidaan vaikuttaa vanhuksen toimintakykyyn ja näin siirtää raskaamman hoidon tarvetta.

Perhehoidossa perhehoitaja ja kunta tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hoitopalkkion ja kulukorvauksen määrästä, vapaan pitämisestä sekä perhehoidossa tarvittavasta muusta ammatillisesta tuesta.

Kustannuksiltaan perhehoito on laitoshoitoon verrattuna merkittävästi edullisempaa. Vanhukselle tehdään hänen tarpeisiinsa pohjautuva hoito- ja palvelusuunnitelma. Perhehoito tapahtuu aina kiinteässä yhteistyössä vanhustenhuollon ja kotisairaanhoidon kanssa. Toimiva yhteistyö takaa hyvän laadun ja vanhuksen hoidon seurannan ja valvonnan. Myös läheisillä on merkittävä rooli vanhuksen hyvinvoinnille.

Vanhusten perhehoitoa käytetään vielä hyvin vähän maassamme. Ilahduttavaa on kuitenkin eri puolella maata virinnyt kiinnostus niin perhehoitajaksi ryhtymiseen kuin vanhusten perhehoidon kehittämiseen osaksi kunnan vanhustenhuollon palvelujärjestelmää. Perhehoito tarjoaa mahdollisuuden myös omaishoitajien vapaan pitämiseen. Perhehoitajalain uudistamistyön myötä perhehoitajaksi ryhtymisen ja perhehoidon järjestämisen edellytysten voidaan odottaa paranevan.

Rohkaisevia kokemuksia on myös jo vanhuksen siirtymisestä laitoshoidosta perhehoitoon. Sekä perhehoitoon siirtynyt vanhus että perhehoitaja voivat hyvin!

AILA PALONIEMI pj, kansanedustaja (kesk.) PIRJO HAKKARAINEN toiminnanjohtaja MARIA KUUKKANEN kehittämispäällikkö vanhusten perhehoito Perhehoitoliitto ry

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu