HUMAKin verkostot ovat opiskelijan etu

Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) on humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurituotannon johtava kouluttaja ja asiantuntija. Verkostomalli on osoittautunut meille hyväksi organisaatiomuodoksi, sillä kampuksemme ovat omilla aloillaan verkottuneet aktiivisesti.

Hyvänä esimerkkinä toimii Keski-Suomi, jossa HUMAKilla on yhteisöpedagogikoulutusta Äänekosken kampuksella ja kulttuurituotannon koulutusta Jyväskylän kampuksella. Olemme tehneet monipuolista yhteistyötä keskisuomalaisten nuorisotyön ja kulttuurituotannon toimijoiden kanssa muun muassa kehittämällä nuorisotyön osaamisverkostoa ja alueellista tapahtumatuotantoa.

HUMAKissa uudet yhteisöpedagogiopiskelijat aloittavat opinnot nyt syyskuussa myös Joensuussa, Nurmijärvellä ja Torniossa, kulttuurituottajaopiskelijat Kauniaisissa ja Turussa sekä viittomakielentulkkiopiskelijat Helsingissä ja Kuopiossa. Lisäksi HUMAKissa alkavat uudet ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot kulttuurituotannon alalla yhdessä Metropolia AMK:n kanssa ja viittomakielialalla yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Molemmat ovat ensimmäiset suomalaiset ylemmän tutkinnon koulutusohjelmat toimialoillaan.

Valtakunnallisuus on HUMAKin vahvuus joka antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. On myös muistettava, että verkostoammattikorkeakoulun kaikkien kampusten osaaminen on koko HUMAKin, sen alojen ja eri toiminta-alueiden käytössä. Muita vahvuuksiamme ovat esimerkiksi osaava henkilöstö ja hyvä opiskelija-aines. Palautteen mukaan kampustemme ilmapiiri on hyvä ja vuorovaikutus opiskelijoiden ja lehtoreiden välillä on avointa ja epämuodollista.

HUMAKin koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopistealueita ovat järjestötoiminta ja nuorisotyö, kulttuurituotanto ja kulttuuriyrittäjyys, viittomakielen tulkkauksen ja tulkkipalveluiden kehittäminen sekä yhteisöjen kehittäminen. Yhdessä nämä edistävät kansalaisyhteiskunnan kehittymistä ja aktiivista kansalaisuutta.

HUMAKille on ominaista tiivis vuoropuhelu työelämän kanssa. Tuorein esimerkki tästä on Keski-Suomen ja Uudenmaan alueilla syyskuussa käynnistyvä tutkimushanke S-ryhmään kuuluvan ABC-ketjun kanssa. Tarkoituksena on selvittää erityisesti ABC-liikennemyymälöissä kokoontuvien nuorten maailmaa vapaa-ajan viettämisen, sosiaalisen kanssakäymisen ja kuluttamisen näkökulmista. Harjoittelu on oleellinen osa jokaisen opiskelijamme opiskelua. Lisäksi he työskentelevät työelämää kehittävissä hankkeissa ja projekteissa ja suurin osa tekee opinnäytetyönsä työelämän kehittämishankkeena. Jyväskylässä toimii opiskelijatiimi, jossa opiskelijat kaikilta HUMAKin koulutusaloilta harjoittelevat yrittäjyyttä vuoden ajan.

HUMAKin tutkimukset osoittavat, että työelämäyhteydet ja työkokemuksen hankkiminen jo opintojen aikana ovat merkityksellisiä asioita opiskelijoiden työllistymisen kannalta. Työkokemuksella on merkitystä myös valmistuneiden asiantuntijuuden tasoon ja asiantuntijuuden kehittymiseen työelämässä. Opiskelijoita voi hyvällä syyllä kehottaa tarttumaan näihin HUMAKin tarjoamiin tilaisuuksiin. Opiskeluaikana hankitut työelämäverkostot auttavat työllistymään.

EEVA-LIISA ANTIKAINEN rehtori Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) Teksti on lyhennelmä HUMAKin lukuvuoden avajaisissa pidetystä puheesta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu