Mielipide: Vanhemmat ja koulu ovat lasten osallisuuden vahvistajia

Lasten ja nuorten osallisuus ja toimijuus ovat teemoja, joita kaikki – voisi sanoa jopa poikkeuksetta – pitävät tärkeänä. Vanhempien rooli lastensa tukijoina on myös näiden aiheiden parissa korvaamaton.

Kevään erityisolosuhteet asettivat tämän suhteen omalta osaltaan koetukselle. Monelle lapselle sosiaalisten kontaktien rajoittaminen ja siitä seurannut etäkoulu oli haastavaa ja vanhempien tuesta tuli normaaliakin tärkeämpää.

Moni vanhempi huomasikin olevansa opettajan sijainen, joka oli jatkuvasti läsnä ja lapsensa oppimisen tukena. Monet vanhemmat huolestuivat myös oman osaamisensa riittämisestä ja epäilivät kykyjään toimia lapsensa kotiopettajana.

 

Onneksi vanhempien tuska havaittiin ja haastetta ryhdyttiin monessa paikassa yhdessä ratkomaan.

Viesti, joka kouluilta välitettiin, korosti, että etäkoulu ei ole sama asia kuin kotikoulu, eikä vanhempi ole edelleenkään vastuussa lapsensa oppimisesta. Jos oppilas ei jotain asiaa osaa, on edelleen opettajan vastuulla neuvoa oppilastaan.

Omalta osaltaan kevään tapahtumat kertovat myös positiivista siitä huolesta, joka monella vanhemmalla on lapsestaan.

Vanhemman tehtäviin kuuluukin pitää huolta siitä, että omalla lapsella asiat ovat mahdollisimman hyvin, ja samalla huolehtia siitä, että lapsi oppii itse toimimaan ja kantamaan vastuuta.

Koulujen ja opettajien toimintaa ohjaavassa asiakirjassa, opetussuunnitelmassa, korostetaan osallisuuden ja toimijuuden merkitystä myös koulunkäynnissä.

Näiden termien määritteleminen ei ole yksinkertaista. Osallisuuden ja toimijuuden määritelmiä on löydettävissä kymmeniä, ellei jopa satoja.

Olennaista ja jossain määrin yhteistä termeille on toiminnan kohteen oma kokemus: kokeeko hän olevansa osallinen ja saavansa toimijuuden kokemuksen toimintaympäristössään. Kasvattajien vastuu on suuri siinä, millaisen kokemuksen lapsi kotona ja koulussa saa.

Kotona vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus ei enää nykypäivänä onneksi ole aina yksisuuntaista, vaan lapselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa paitsi omiin, myös perheen yhteisiin päätöksiin.

Tämä ei tarkoita vastuun pakenemista; aivan kuten koulutyössä vastuun kantaa opettaja, kotona päävastuullisia ovat vanhemmat. Lapsi otetaan kuitenkin mukaan keskusteluihin ja neuvotellaan yhdessä esimerkiksi kesälomapäivien vietosta kuten lomareissujen kohteista.

Myös lasten toimijuus on kotonakin tärkeää: ei tehdä liian paljon lapselle valmiiksi, vaan annetaan lapselle mahdollisuus – ja velvollisuus – itse tehdä ja kokeilla esimerkiksi erilaisia kotitöitä ja huolehtia omista asioistaan omaa kehitystasoaan vastaavasti.

 

LastenParlamentin tehtävä Jyväskylässä on varmistaa, että alakouluikäisten lasten ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa. Toimintaa on koordinoitu kaupungin ja Nuorten Suomi ry:n väliseen yhteistyösopimukseen pohjautuen jo vuodesta 2010.

LastenParlamentin toiminta perustuu vahvasti alakoulujen oppilaskuntatoimintaan, jota Jyväskylän alakouluissa ohjataan erittäin ammattitaitoisesti.

Lasten innokkuus olla mukana päätöksenteossa heijastelee suoraan heidän koulujensa arvomaailmaa ja heille annettuja vaikuttamismahdollisuuksia. Heidän osaamisensa ja ajatuksensa yllättävät positiivisesti jatkuvasti aikuiset, jotka eivät säännöllisesti ole alakouluikäisten kanssa tekemisissä.

Toivottavasti jatkossa monen ei tarvitse yllättyä, vaan lasten osaaminen nousee vielä näkyvämmin esiin kotonakin tapahtuvan osallisuuden ja toimijuuden tukemisen myötä.

Parasta on, että lapset saavat kokea olevansa osallisia ja aktiivisessa roolissa sekä kotona että koulussa. Kodin ja koulun yhteistyötä ei tässäkään korvaa mikään.

Näin lapset ja nuoret voivat kokea olevansa tärkeitä lähiyhteisöissään ja kasvaa täyteen mittaansa, mikä luo pohjan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa.

Turo TeittinenJyväskylän LastenParlamentin koordinaattori, Nuorten Suomi ry

Eeva-Liisa Tilkanentoiminnanjohtaja, Nuorten Suomi ry

Teksti liittyy Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n ja Keski-Suomen LAPE-muutosohjelman vanhemmuutta käsittelevään kirjoitussarjaan.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu