Avoin kirje ministerille: Saako kauppaa kaavoittaa?

Avoin kirje ministeri Jan Vapaavuorelle.

Keski-Suomen maakuntakaavan vahvistamispäätös on tehty ja kaava määrätty tulemaan voimaan. Esimieheni, apulaiskaupunginjohtaja, kysyi minulta eilen illalla, olenko ollut yhteydessä ministeriön virkamiehiin ja kysynyt, onko tässä mitään järkeä.

Kaupan ohjaamisen liittyvän keskustelun on syytä jatkua. Onkin siis hyvä esittää ääneen ainakin seuraavat kysymykset:

Saako Suomessa kauppaa kaavoittaa ennakoivasti vai pitääkö vain tyytyä reagoimaan hankkeisiin ja korjaamaan jälkiä? Ministeriö jätti vahvistamatta käytännössä KAIKKI uudet vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnät Jyväskylän seudun keskustaajaman alueelta.

Mitä päätöksellä tavoiteltiin? Matti Purasjoki jätti sinulle, Jan, helmikuussa raportin Kaavoitus, kauppa ja kilpailu. Johtopäätöksenä todettiin, että kaavoitus edistää kilpailua luomalla mahdollisuuksia.

Nyt päätöksesi johtaa päinvastaiseen. Esimerkiksi Ikean tyyppinen 7-10 hehtaarin tonttia kaipaava ja ministeriön ohjeen mukaan vähittäiskaupan suuryksiköksi tulkittava konsepti ei voi sijoittua Jyväskylän alueelle ainakaan vuoteen 2020 mennessä, koska kaikki mahdolliset sijaintipaikat jätettiin maakuntakaavassa vahvistamatta "yhdyskuntarakennetta hajauttavana" tai koska "ei ole selvityksin osoitettu että ne olisivat kestävän kehityksen mukaisia".

Olemmeko, Jan, samaa mieltä, että tässä asiassa lapsi meni pesuveden mukana?

Ministeriön päätöksessä Jyväskylän kaupunkiseutua on syrjitty. Tapaus on erilainen kuin Pirkanmaan maakuntakaava; siinä kuitenkin mahdollistettiin kasvavalle kaupunkiseudulle useiden uusien yksiköiden rakentaminen; Jyväskylän tapauksessa ei yhdenkään. Itä-Uudellamaalla ei ole vahvaa maakuntakeskusta, joten se on jo alueena eriluonteinen.

Jyväskylän kaupunkiseutua ei myöskään voi verrata Vihdin tai Pieksämäen Ideapark-kiistoihin. Niissä on keskusteltu kaupan ohjauksen keskeisestä perusperiaatteesta, paikallisen ostovoiman riittävyydestä. Lisäksi sekä Vihdissä että Pieksämäellä edettiin hankevetoisesti. Jyväskylässä on edetty lain mukaisessa järjestyksessä: maakuntakaava > yleiskaava >asemakaava. Valmistelu on ollut avointa ja myös toimijoita on etsitty avoimesti.

Onko loogista, että ministeriö toisella kädellä ohjeistaa meitä paikallisia viranomaisia tulkitsemaan ns. laajan tavaravalikoiman myymälät vähittäiskaupan suuryksiköiksi, joiden sijainti tulee ratkaista kaavoituksella. Toisella kädellä sitten mitätöidään nämä kaavoituksen keinoin ratkotut, järkevimmät mahdolliset sijaintivaihtoehdot?

Mikä on yhdyskuntarakenteen hajauttamista ja millä perusteella? Me kaavoittajathan teemme työtämme siinä ristiriitaisessa todellisuudessa, jossa merkittävä osa matkoista tehdään yksityisautoilla, mutta kauppaa kaavoittaessa tämä fakta tulee ikään kuin unohtaa.

Tavoitteena on siis taata liikenteen toimivuus, mutta myös edistää yhdyskuntasuunnittelun unelmalandiaa eli sitä, että tulevaisuudessa yhdyskuntarakenne nojautuisi yhä vahvemmin toimiviin ja jopa houkutteleviin joukko- ja kevyen liikenteen ratkaisuihin. Tähän me Jyväskylässä Eteläporttia kaavoittaessa olemme vakavasti pyrkineet.

Ympäristöhallinnon sisältä on tullut ristiriitaisia viestejä: Valtion alueellinen viranomainen lausui Eteläportista tammikuussa "ei huomauttamista". Paria kuukautta myöhemmin ministeriö huiskii punakynää maakuntakaavassa ja argumentoi samasta asiasta huikean päinvastaisella tavalla. Yritä tätä viranomaisten harkintaa nyt sitten selittää ymmällään oleville luottamusmiehille ja kaupan toimijoille, joita me vaihtelevalla menestyksellä yritämme ohjata "maakuntakaavan mukaisiin sijainteihin".

Olemme oppineet luottamaan vuorovaikutteiseen prosessiin ja yhteistoiminnalliseen, eri näkökulmia selvittävään ja arvioivaan kaavatyöskentelyyn. Ympäristöministeriöllä on suuri valta maakuntakaavan vahvistamispäätöksessä. Valtaa olisi käytettävä harkiten ja läpinäkyvästi eikä kaavaprosessia halveksuen ja luunappeja jaellen.

Ratkaisujen laillisuus ja päätöksen perusteet tuleekin nyt arvioida korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

LEENA ROSSI yleiskaava-arkkitehti Jyväskylän kaupunki

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu