Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Korona on vähentänyt reippaasti suomalaisten sosiaalista kanssakäymistä, napostelu lisääntynyt

Koronaepidemia on vähentänyt merkittävästi suomalaisten sosiaalista kanssakäymistä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksesta. Yli 60 prosenttia työikäisistä kertoi, että yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin on vähentynyt. Joka kolmas vastaaja koki, että yksinäisyyden tunne on lisääntynyt.

Tutkimuksessa kysyttiin myös tutkittavien toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen. Vastaajista yli 40 prosenttia koki toiveikkuuden vähentyneen. Naiset kokivat näin hieman miehiä useammin.

THL:n kysely selvitti koronaepidemian ja sen rajaamistoimien vaikutuksia laajasti väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimus on toteutettu osana koronaepidemian serologista väestötutkimusta, jossa selvitetään, kuinka suurelta osalta väestöä löytyy koronaviruksen vasta-aineita.

Tutkimukseen kutsutaan joka viikko noin tuhat satunnaisesti valittua 18–69-vuotiasta. Tietojen keruu on aloitettu 28. huhtikuuta. Tähän mennessä vastauksia on saatu vajaat 1  400.

60 prosentilla hammashoitoaika uusiksi

Vain joka kymmenes työikäinen kertoi käyneensä vastaanotolla pitkäaikaissairauden vuoksi ja joka neljäs muusta syystä maaliskuun alun jälkeen.

Alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että suunnitellut käynnit ovat osittain jääneet toteutumatta. Hammashoitoa tarvinneista 59 prosenttia kertoo, että joko itse tai palvelunjärjestäjä on perunut tai siirtänyt vastaanottoajan. Vastaavasti 37 prosentilla on jäänyt toteutumatta neuvola- tai vastaava käynti. Pitkäaikaissairaista suunniteltu käynti on jäänyt toteutumatta kolmanneksella vastanneista.

THL:n mukaan samansuuntaisia havaintoja on todettu kansainvälisesti. THL muistuttaa, että suunniteltujen ja tarpeellisten hoitokäyntien viivästyminen voi pahentaa ongelmia ja sairauksia.

Toinen liikkuu enemmän, toinen vähemmän

Elintapojen muutoksesta kysyttäessä yli kolmannes kertoi napostelun lisääntyneen korona-aikana. Kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutuksessa sekä alkoholinkäytössä vastaajat kertoivat useammin terveyden kannalta suotuisista muutoksista kuin epäsuotuisista.

Vastaajista yli kolmannes kertoi vapaa-ajan liikunnan vähentyneen, mutta toisaalta lähes yhtä suuri osuus arvioi sen lisääntyneen.

–  Poikkeustilanteessa arkielämä mullistuu, ja siinä missä toinen innostuu liikkumaan etätöiden lomassa, toisen energia menee arjesta selviytymiseen. Poikkeustilanteen pitkittyessä on kuitenkin hyvä muistaa, että pienillä päätöksillä on iso merkitys omalle terveydelle. Riittävä uni, liikunta ja terveellinen ravinto sekä päihteiden välttäminen ovat avainasemassa, kertoo johtava tutkija Annamari Lundqvist tiedotteessa.

Iäkkäiden koronaohjeita ei porrastettu

Ikääntyneille suunnatut koronaohjeet ovat samat kaikille 70 vuotta täyttäneille riippumatta siitä, milloin on täyttänyt 70 vuotta. Ikääntyneille annetussa ohjeistuksessa ei ole huomioitu myöskään sitä, että ikääntyneiden fyysinen kunto ja riski sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin vaihtelevat paljon.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan iäkkäille annettujen koronaohjeiden porrastamista tai ikärajan nostoa 75 vuoteen on harkittu. Hänen mukaansa on kuitenkin muistettava, että ikä on koronavirukselle merkittävä riskitekijä ja tästä syystä erityinen ohjeistus on annettu kaikille 70 vuotta täyttäneille.

–  Nyt on haettu ohjeistusta, joka sopisi tämän ikäryhmän sisällä hyvin monenlaisiin tapauksiin, sillä ikäihmisten tilanteet ja toimintakyky ovat yksilöllisiä, Kiuru sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti tiistaina ohjeistusta siitä, miten ikääntyneet voivat suojautua koronavirustartunnalta. Päivitetyssä ohjeistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten läheisiin voidaan pitää yhteyttä turvallisesti sekä miten ikääntynyt voi ylläpitää hyvinvointiaan ja toimintakykyään poikkeusoloissa.

Kaikki yli 70-vuotiaat on määritelty koronaviruksen riskiryhmäksi. Tämä johtuu siitä, että ikääntyessä vastuskyky heikkenee ja ikääntyneillä on usein muita perussairauksia.

Jokaisen käytettävä omaa harkintaansa

Ohjeissa suositellaan, että iäkkäät pitäisivät yhteyttä läheisiin ja ystäviin esimerkiksi puhelimella tai muulla etäyhteydenpitovälineellä. Ensisijaisesti ohjeissa suositellaan tapaamisia ulkotiloissa riittävin turvavälein. Myös kasvokkain tapaamiset ja vierailut ovat mahdollisia, kunhan turvaväleistä huolehditaan ja vältetään lähikontakteja.

Uudet ohjeet ovat suosituksia eivätkä määräyksiä. Kiuru painottaa, että jokaisen tulee käyttää omaa harkintaansa suositusten noudattamisessa.

Kiurun mukaan koronavirusepidemian suhteen Suomessa ollaan suvantovaiheessa. Vaikka tautitilanne on Suomessa parempi kuin monessa muussa maassa, epidemia ei ole vielä ohi.

–  Niin hyvä tilanne ei ole, etteikö yli 70-vuotiaille annettaisi ohjeita.

Hoivakotien ohje päivitettiin viime viikolla

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti viime viikolla vanhusten hoivayksiköiden koronaohjetta. Päivitykset koskevat etenkin asukkaiden toimintakyvyn tukemista, mahdollisuuksia lisätä yhteydenpitoa läheisiin ja henkilökunnan suojainten käyttöä ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä.

Vierailut toimintayksiköissä ovat edelleen pääsääntöisesti kiellettyjä.

Valvonnasta vastaavat Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat, että poikkeustilasta huolimatta hoitoyksiköissä on edelleen voimassa normaaliolojen lainsäädäntö eikä ikääntyneen liikkumista ja yhteydenpitoa saa rajoittaa tarpeettomasti.